Jūrmala

"PROGRESĪVIE"

16 no 24
punktiem

Saraksts sola kopt un aizsargāt kāpas (t.sk. kāpu aizsargjoslu), mežus un palienes, izstrādāt Jūrmalas ainavas attīstības principus, rūpēties par bioloģisko daudzveidību pilsētā, veidot pilsētas publisko vidi brīvu no pesticīdiem, veidot mūsdienīgu atkritumu pārvaldību, atbalstīt bezizmešu risinājumus mājsaimniecību apkurei un energoapgādei, izmantot Zaļo publisko iepirkumu (t.sk. arī būvniecībā), atjaunot Zilā karoga pludmales, attīstīt veloinfrastruktūru un stāvparkus, veicināt elektroauto uzlādes staciju izveidi, atbalstīt dalību Ekoskolu programmā un izveidot atbalsta programmu ilgtspējīgām iniciatīvām uzņēmējdarbībā, kā arī sola veidot atklātu pārvaldi, informējot sabiedrību savlaicīgi un pretimnākoši (t.sk. publicējot koku ciršanas atļaujas).

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

15 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par neskartas dabas saglabāšanu Jūrmalā, neapbūvētas kāpu zonas un pašvaldības mežu saglabāšanu. Sola uzsākt kāpu zonas aizsardzību - pasākumu kopumu patvaļīgu darbību ierobežošanai, biotopu saglabāšanai un nelegālu darbību novēršanai, atjaunot Zilā karoga pludmales statusu Jūrmalā, kā arī izsaka vēlmi būt inovatīvi atjaunojamās enerģijas izmantošanas jomā. Saraksts atbalsta ekoskolu un dabas izglītības centru darbību, plāno atbalstu ēku siltināšanai un centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem. Saraksts sola izveidot drošu veloinfrastruktūru un uzlabot sabiedrības informētību par pilsētas plānošanas dokumentu izstrādi un koku ciršanas apspriešanām.

"Latvijas attīstībai"

15 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par Jūrmalas dabiskās vides aizsardzību un sola tūrisma plūsmu novirzīt no īpaši jutīgām dabas teritorijām uz vietām, kur tūrisms tām nodara vismazāko kaitējumu. Saraksts apņemas stingrāk uzraudzīt būvniecību kāpās, atjaunot Zilā karoga programmu un uzlabot sabiedrības informēšanu un izglītošanu vides apziņas veicināšanai. Saraksts piedāvā izstrādāt pilsētas Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju un Vides pārvaldības pārskatu, ko integrētu pašvaldības plānošanas dokumentos un ikdienas darbā. Tāpat saraksts sola uzlabot un nodrošināt bīstamo, bioloģiski noārdāmo un tekstila atkritumu šķirošanu visā pilsētā, attīstīt centralizēto notekūdeņu sistēmu un atbalstīt pieslēgšanos tai, atbalstīt ēku siltināšanu, attīstīt centrālo siltumapgādes sistēmu, pilnveidot velo infrastruktūru un attīstīt "Park&Ride" sistēmu, izveidot elektoauto elektrouzlādes stacijas, pašvaldības iestādēs ieviest Zaļo publisko iepirkumu. Saraksts iestājas pret pesticīdu izmantošanu pilsētas parkos un apzaļumošanā.

"Tev, Jūrmalai"

14 no 24
punktiem

Saraksts sola sargāt neskartās piekrastes kāpas, pašvaldības mežus un Lielupes krastus no apbūves, atbalstīt pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, atbalstīt ēku energoefektivitāti, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu pievadi, uzlabot Kauguru biomasas (šķeldas) katlu mājas darbības efektivitāti (t.sk. uzstādīt dūmu filtrus), paplašināt atkritumu (t.sk. organisko un tekstila) šķirošanas iespējas, attīstīstīt veloinfrastruktūru, atjaunot Zilā karoga pludmales, veicināt visu pilsētas skolu iesaisti ekoskolu programmā, veicināt Zaļo publisko iepirkumu, atjaunot iedzīvotāju konsultatīvo padomi un sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī publicēt izsniegtās koku ciršanas atļaujas.

Jaunā VIENOTĪBA, "Kustība "Par!""

14 no 24
punktiem

Saraksts sola saglabāt dabas pamatnes teritoriju platību un nepieļaut kāpu zonas apbūvi, virzīties uz klimatneitrālas pilsētas statusu un izveidot modernu atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmu, atbalstīt individuālo un daudzdzīvokļu māju siltināšanu, uzlabot siltumapgādes sistēmas efektivitāti, attīstīt velo infrastuktūru un bezemisiju vai zemu emisiju līmeņa sabiedrisko transportu, atbalstīt elektroauto izmantošanu un uzlādes tīkla attīstīšanu, izmantot Zaļo publisko iepirkumu, kā arī sola “Zilā karoga” statusa atjaunošanu Jūrmalas pludmalēm, atbalstīt ekoskolas un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, nevalstisko organizāciju un apkaimju iedzīvotāju iesaisti, līdzdalības budžeta veidošanu.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

5 no 24
punktiem

Saraksts sola saglabāt Jūrmalas dabu, bioloģiski un ainaviski augstvērtīgas vietas, uzlabot atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu, atbalstīt mājokļu siltināšanu un velo infrastruktūras izveidošanu, kā arī nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus.

Jaunā Saskaņa

1 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt mājokļu siltināšanas programmu, kā arī izbūvēt veloceliņus uz visām pilsētas apkaimēm un attīstīt alternatīvu sabiedrisko transportu - koplietošanas auto, velo, skūteru infrastruktūru.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Stabilitātei!"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Zaļo un Zemnieku savienība

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas Krievu savienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Jūrmala-mūsu mājas"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.