Ķekavas novads

"Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

16 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt attīstīt veloceļu tīklu un ietves, atbalstīt ēku siltināšanas projektus, piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus kanalizācijas tīklu paplašināšanai, uzlabot publisko ūdeņu apsaimniekošanu, palielināt šķiroto atkritumu konteineru daudzumu un uzstādīt konteinerus tekstilizstrādājumiem, būvgružiem un lielgabarīta atkritumiem, atbalstīt Zaļo publisko iepirkumu un uzņēmumus, kas ražo videi draudzīgā veidā un efektīvi izmantojot dabas resursus, atbalstīt vides izglītības pasākumus un mudināt izglītības iestādes iesaistīties Ekoskolu programmā, kā arī aicināt sabiedrību līdzdarboties pašvaldības procesos un līdzdalības budžetēšanā. Saraksts apņemas iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, apzināt un saglabāt teritorijas ar augstu bioloģisko daudzveidību un apsaimniekot mežus ilgtspējīgi. Iznomājot pašvaldības lauksaimniecības zemes, nomas līgumos paredzēts iestrādāt pesticīdu lietošanas aizliegumu.

Latvijas Zaļā partija

12 no 24
punktiem

Saraksts sola rūpēties par vides kvalitāti Ķekavas novadā, nepieļaut meža teritoriju apbūvi, kontrolēt un novērst Daugavas piesārņošanu ar kanalizācijas notekūdeņiem, plānot un izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, veicināt atkritumu škirošanu un pārstrādi, modernizēt energoapgādes un ūdensapgādes sistēmas, lai samazinātu energoresursu patēriņu, atbalstīt saules enerģijas izmantošanu un elektromobiļu uzlādes staciju uzstādīšanu, atbalstīt ēku kvalitatīvu siltināšanu un veicināt pāreju uz bioloģisko pārtiku visās mācību iestādēs.

"PROGRESĪVIE"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi labvēlīgu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī īstenot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, kurā koksnes ieguve līdzsvarota ar mežu nekoksnes resursu (ogu, sēņu u. c.) nodrošināšanu, atpūtas iespējām un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Sola veidot videi draudzīgu transporta infrastruktūru, atbalstot mazāk piesārņojošos transporta veidus un integrējot vides prasības Zaļajā publiskajā iepirkumā. Saraksts sola attīstīt ērtu un izdevīgu iepakojuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu, kā arī atbalstīt videi un dzīvniekiem draudzīgu vai videi neitrālu uzņēmējdarbību, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novadam aktuālu un svarīgu jautājumu lemšanā.

Partija "Vienoti Latvijai"

6 no 24
punktiem

Saraksts sola dabas vērtību uzskaiti un saglabāšanu, obligātu sabiedrības iesaisti būvniecības, zemes lietošanas mērķa izmaiņu jautājumu apspriešanā. Sola turpināt kanalizācijas tīkla izveidošanu, attīstīt veloceliņu tīklu, nodrošināt atkritumu šķirošanu, izveidot elektroauto uzlādes stacijas un veicināt alternatīvās enerģijas avotu uzstādīšanu daudzdzīvokļu namiem un sabiedriskajām ēkām.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", VIDZEMES PARTIJA

5 no 24
punktiem

Saraksts sola saglabāt bioloģisko daudzveidību un nodrošināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbalstīt videi draudzīgu uzņēmējdarbību un pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju siltināšanai, kā arī iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un respektēt iedzīvotāju viedokļus nozīmīgu objektu attīstībā.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

3 no 24
punktiem

Saraksts sola pievērsties centralizēto kanalizācijas tīklu paplašināšanai un veloceliņu tīkla izveidošanai, kas Ķekavas novadu savienotu ar Rīgu.

Jaunā konservatīvā partija

1 no 24
punktiem

Saraksts sola mūsdienīgu pārvaldi un sabiedrības līdzdalību, kā arī radīt gājējiem un velobraucējiem ērtus satiksmes risinājumus.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.