Ropažu novads

Jaunā konservatīvā partija

14 no 24
punktiem

Saraksts sola veicināt aprites ekonomikas ieviešanu, nodrošināt pieejamu atkritumu šķirošanu un stingrāku vides piesārņojuma kontroli, izglītot iedzīvotājus par šķirošanas paradumu maiņu un atkritumu neradīšanu, integrēt Rīgas un Pierīgas transporta sistēmu un velo infrastruktūru vienā veselumā, izveidot Park&Ride sistēmu Pierīgā, uzlabot siltumapgādes un ēku energoefektivitāti, piemērot Zaļo publisko iepirkumu, rūpēties par zivju resursu aizsardzību un daudzveidību, atbalstīt zivju ceļu izveidi mākslīgo ūdens šķēršļu vietās novada teritorijā, atbalstīt mazo HES slēgšanu, atjaunot un izvietot informatīvās zīmes aizsargājamajos vides un dabas objektos (tai skaitā pie dižkokiem), kā arī veidot apkaimju padomes un iesaistīst iedzīvotājus apkaimju aktuālo problēmu apzināšanā un kopīgu risinājumu meklēšanā.

Jaunā VIENOTĪBA

12 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt gājēju ietvju un veloceļu atjaunošanu, izbūvi un apsaimniekošanu, attīstīt energoefektīva apgaismojuma izbūvi novadā, veicināt sabiedriskā transporta pieejamību novada ietvaros un virzīt “Park and Ride” parku izveidi, veicināt elektromobilitāti novadā, attīstīt pārdomātu videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas politiku, nodrošinot vienotu atkritumu šķirošanas vietu pieejamību, izveidot kanalizācijas tīklu sistēmu, labiekārtot peldvietas un veikt vides monitoringu, saglabāt mežus un sadarboties ar SIA "Rīgas meži" par rekreācijas zonu izveidi un meža saglabāšanu blīvi apdzīvoto ciemu tuvumā, kā arī rīkot un atbalstīt preventīvus pasākumus vides aizsardzībā, informēt un iesaistīt iedzīvotājus vides sakopšanā.

"Kustība "Par!""

12 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstīt ar Rīgu integrētu transporta sistēmu, izveidot stāvparkus (“park & ride”) pie transporta mezgliem, izveidot veloceliņu tīklu, kas savieno novada ciemus un ļauj ar velosipēdu droši nokļūt Rīgā, izveidot elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijas, veikt energoefektivitātes uzlabošanu publiskajās ēkās, veicināt zaļās enerģijas izmantošanu, izveidot brīvi pieejamus atkritumu šķirošanas punktus visā novadā un atbalstīt izglītojošas iniciatīvas gan par atkritumu šķirošanu, gan samazināšanu, ar pietāti izturēties pret dabu un tās vērtībām, veikt pasākumus upju un ezeru ekosistēmas saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī nelietot pesticīdus, apsaimniekojot pašvaldības īpašumus, un sarunās ar lauksaimniekiem aicināt mazināt pesticīdu lietošanu un precīzi ievērot normatīvos noteiktās koncentrācijas un kārtību. Saraksts sola īstenot Zaļo publisko iepirkumu, atbalstīt Ekoskolu programmu, popularizēt “zaļu” dzīvesveidu un ekotūrismu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus plānošanā un lēmumu pieņemšanā par novadā aktuālajiem projektiem.

"Latvijas attīstībai"

11 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par to, ka vides politika un Eiropas Zaļais kurss ir iespēja novadam saglabāt savas dabas bagātības labākas kvalitātes dzīvei šodien un nākamajām paaudzēm. Saraksts sola veicināt vides aizsardzību, atkritumu šķirošanu (tai skaitā izveidot jaunus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus un atkritumu dalītās vākšanas punktus, turpināt Eko dienas sadzīves tehnikas, riepu un lielgabarītu atkritumu izvešanai, ko apmaksā pašvaldība) un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kontrolēt vides piesārņojumu, uzturēt esošos meža parkus un veidot jaunas zaļās zonas, turpināt ezeru un Sauriešu karjera apkārtnes labiekārtošanu un ekosistēmas saglabāšanu, attīstīt novadu vienojošu veloceliņu un gājēju ceļu tīklu, nodrošināt elektrotransporta uzlādes punktu izveidošanu ciematos, īstenot energoefektivitātes projektus, atbalstīt zaļās enerģijas projektu ieviešanu daudzdzīvokļu mājām un ciematiem, īstenot Zaļo publisko iepirkumu, nodrošināt novada skolēniem apmācības par vides izglītību “Zaļā klase”, veikt informatīvo materiālu sagatavošanu vides izglītības veicināšanai, kā arī nodrošināt iespēju iedzīvotāju padomēm iesaistīties pašvaldības jautājumu izskatīšanā (tai skaitā veikt sabiedriskās apspriešanas saistībā ar vides jautājumiem).

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola izveidot mobilitātes punktus Berģu un Ulbrokas apkaimēs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu, dažādu sabiedriskā transporta veidu un privāto transporta vienību pārsēšanās punktu ar iespēju tajā mainīt transporta veidu, izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu savienojumus starp novada ciemiem un pašvaldībām, atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināsanas programmu, izvērtēt meža masīvu apbūvi un maksimāli saglabāt mežaudzes un biotopus, nodrošināt “Rīgas meži” mežu masīvu izmantošanu rekreācijas vajadzībām, izstrādāt ūdenstilpju apsaimniekošanas plānu, apsaimniekot ūdenstilpes, saglabāt ūdenstilpju krasta ainavu, ierobežojot 1. līnijas apbūvi, risināt nelegālo atkritumu problēmas mežos, attīstīt centralizētās kanalizācijas tīklus un veicināt pieslēgšanos tiem novada ciemos, veikt lokālo kanalizāciju uzskaiti un kontroli, veicināt atkritumu šķirošanu un bioloģisko atkritumu kompostēšanu, atbalstīt Zaļā publiskā iepirkuma principus, kā arī veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, izveidot uzņēmēju un iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola veicināt gudrā novada tapšanu, atbalstot projektus energoefektīvam apgaismojumam, viedai satiksmes regulēšanai un citiem inovatīviem risinājumiem, izveidot modernus bezmaksas stāvparkus, atbalstīt elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošanu visā novada teritorijā, nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu pilnīgi visās mājsaimniecībās (tai skaitā 100% dalīto atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās un ciematu teritorijās un vismaz 65% privātajos īpašumos), attīstīt centralizētos kanalizācijas tīklus, īstenot Zaļo publisko iepirkumu.

Politiskā partija "Stabilitātei!"

7 no 24
punktiem

Saraksta programmā nav minētas konkrētas rīcības dabas daudzveidības, vides kvalitātes saglabāšanai un klimata pārmaiņu risināšanai, taču, atbildot uz Zaļā barometra jautājumiem, saraksts sola pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos, reorganizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un izstrādāt atkritumu šķirošanas tīklu, attīstīt veloceliņus, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

"Politiskā partija ROPAŽU KOMANDA"

0 no 24
punktiem

Saraksts nav sniedzis detalizētas atbildes uz anketas jautājumiem, taču programā sola sniegt sev un saviem bērniem iespēju dzīvot zaļā vidē pie dabas, kā arī veidot aktīvas interešu grupas, kas strukturēti un sistemātiski sadarbojas ar pašvaldību.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Latvijas Zaļā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Partija "Vienoti Latvijai"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas Krievu savienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "KPV LV"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.