Madonas novads

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

12 no 24
punktiem

Saraksts sola rūpēties par īpaši nozīmīgām un aizsargājamajām teritorijām, īstenot publisko ūdeņu apsaimniekošanu (tai skaitā nodrošināt regulāru ūdens kvalitātes noteikšanu publiskajās peldvietās), turpināt ierīkot un atjaunot energoefektīvu ielu apgaismojumu, turpināt pašvaldībai piederošo ēku siltināšanu un veicināt daudzzīvokļu māju siltināšanu, organizēt dalīto atkritumu savākšanu un to pārstrādi, pilnveidot notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru, attīstīt velo infrastruktūru, piemērot Zaļā publiskā iepirkuma principus pašvaldības iepirkumos, ietvert resursu ilgtspējīgu izmantošanu kā izvērtēšanas kritēriju pašvaldības sniegtajos uzņēmējdarbības atbalsta mehānismos, kā arī atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas vides izglītības jomā un nodrošināt aktīvu sabiedrības iesaisti un līdzdalību.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola īstenot vienotu novada telpiskās plānošanas koncepciju, saglabājot un attīstot novadā esošās dabas vērtības, attīstīt velobraukšanas infrastruktūru starp apdzīvotām vietām, uzlabot energoefektivitāti, izmantot plašāk atjaunojamos (vietējos) energoresursus, veicināt produktu, izejvielu un iepakojuma atkārtotu/vairākkārtīgu izmantošanu, veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un lokālu jautājumu risināšanā (vide, būvniecība, attīstības jautājumi u.c.).

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Partija "Vienoti Latvijai"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.