Saulkrastu novads

Latvijas Zaļā partija

13 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt atjaunojamās enerģijas izmantošanu un daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, palielināt atkritumu šķirošanas iespējas, aizsargāt jūras piekrastes, upju un kāpu ekosistēmas, atbalstīt bioloģiskos lauksaimniekus ar Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, īstenot Zaļo publisko iepirkumu skolu ēdināšanā, paplašināt centralizētās kanalizācijas tīklu, kā arī ieviest vides mācību skolās un īstenot sabiedriskās apspriešanas, kas skar jautājumus par dabas pamatnēm, meža zemes transformāciju, kāpu zonu vai upju tauvas joslām.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā konservatīvā partija

12 no 24
punktiem

Saraksts sola izmantot Zaļā publiskā iepirkuma un Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides priekšrocības, piemērot zemāku tarifu atkritumu apsaimniekošanā šķirotājiem, paplašināt bezmaksas nododamo atkritumu sarakstu, apsaimniekot un uzturēt biotopus, neizmantot pesticīdus novada parkos, īstenot energoefektivitātes programmu privātos īpašumos, piešķirt atlaides energoefektīviem uzņēmumiem, kā arī palielināt sabiedrības iesaisti visos pašvaldības jautājumos.

Jaunā VIENOTĪBA

10 no 24
punktiem

Saraksts sola palielināt atkritumu šķirošanas kapacitāti, ilgtspējīgi apsaimniekot NATURA 2000 teritorijas un saglabāt bioloģisko daudzveidību tajās, izvērtēt novada atbilstību MK rīkojumam “Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam”, identificēs vietas zaļās infrastruktūras izveidei, nodrošināt vides problēmjautājumu aktualizēšanu sabiedrībā, stiprināt uz iedzīvotāju interesēm vērstu novada pārvaldību, kā arī atbalstīt sociālo un video drošo uzņēmējdarbību, izvirzot bioloģiskos lauksaimniekus kā prioritāro grupu. Saraksts iestājas par pesticīdu izmantošanas samazināšanu.

"Latvijas attīstībai"

9 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt tikai tos uzņēmējdarbības veidus, kas ir dabai draudzīgi un neapdraudēs novada ekoloģiju, izveidot jaunu atkritumu šķirošanas laukumu, izglītot bērnus dabas resursu taupīšanā, veidot atbalsta programmas ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem, kā arī organizēt iedzīvotāju ideju konkursus un veidot jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstīt ūdens un kanalizācijas tīklus, izveidot jaunus lielgabarīta atkritumu nodošanas laukumus, izveidot jauna tirgus infrastruktūru, atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, kā arī izbūvēt jaunus veloceliņus.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

2 no 24
punktiem

Saraksts sola veikt skaidrojošo un profilaktisko darbu iedzīvotāju vidū, lai saglabātu dabu un aizsargātu apkārtējo vidi no piesārņojumam, kā arī panākt vides aizsardzības īpašu prasību ievērošanu Skultes ostas teritorijā un mazināt gaisa piesārņojumu.

Jaunā Saskaņa

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.