Ogres novads

"Kustība "Par!""

21 no 24
punktiem

Saraksts atbalsta klimatneitralitātes politikas veicināšanu un iestājas par šādiem risinājumiem: moderna un vieda transporta plūsma, pieejama un savstarpēji salāgota sabiedriskā transporta tīkla izveide visā novadā, velo un elektriskā transporta infrastruktūra visā novadā, stāvparku (“park & ride”) attīstīšana, moderna un pieejama atkritumu apsaimniekošana (tai skaitā šķiroto atkritumu laukumi katrā pagastā un ciemā, bioloģiski noārdāmo, bīstamo atkritumu un sadzīves tehnikas savākšana), daudzdzīvokļu māju siltināšana. Tāpat saraksts iestājas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un paredz sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, upju un ezeru attīstības stratēģiju izstrādi (tai skaitā zivju resursu atjaunošanu), migrējošo ūdensputnu aizsardzību, parku attīstības plānu izveidi un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Saraksta mērķos ir ekotūrisma, velo tūrisma un ūdens tūrisma attīstība visā Ogres novadā, nekustamā īpašuma nodokļu atbalsta programmas izstrāde un ieviešana (tai skaitā par ēku siltināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu), saules un vēja enerģijas izmantošanu, bioloģiskās saimniecības īstenošanu, Zaļā publiskā iepirkuma paplašināšana, Ekoskolas kustības veicināšana un finansiāls atbalsts, sabiedrības izglītošana vides jautājumos, sabiedrības iesaistes veicināšana (tai skaitā iedzīvotāju padomes un līdzdalības budžeta projekti).

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

15 no 24
punktiem

Saraksts sola līdzfinansēt daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumus, attīstīt videi draudzīgu (zemu emisiju) sabiedrisko transportu un pašvaldības autoparku, attīstīt un uzlabot kanalizācijas tīklus un atbalstīt mājsaimniecību centralizētās kanalizācijas pieslēgumus, izveidot kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, tai skaitā optimālu atkritumu šķirošanas punktu tīklu, izveidot vienotu bioloģiski un ainaviski augstvērtīgu vietu reģistru un izstrādāt rīcības plānu šādu vietu attīstībai un saglabāšanai, labiekārtot un izveidot jaunus dabas parkus, veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām vides un dabas aizsardzībā (tai skaitā sabiedrības izglītošanā), organizēt Zaļo publisko iepirkumu, atbalstīt inovatīvu produktu attīstību (tai skaitā ekoinovācijas), kā iesaistīt sabiedrību pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā.

Jaunā VIENOTĪBA

14 no 24
punktiem

Saraksts sola integrēt Eiropas Zaļo kursu dzīves vides un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā, pilnveidot pašvaldības atbalstu ēku siltināšanas projektiem, informēt sabiedrību par energoefektivitātes jautājumiem, izbūvēt kanalizācijas novadīšanas sistēmas, nodrošināt šķiroto un bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, kompostēšanas laukumu un dalītas savākšanas punktu izveidi, pilnveidot gājēju un velo infrastruktūru, turpināt īstenot dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānu un dabas daudzveidības saglabāšanu dabas liegumos, īstenot efektīvus uzraudzības pasākumus gan ūdeņos, gan mežos, gan lauksaimniecības platībās, ievērot Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas, kā arī konsultēties ar sabiedrību svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS

6 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par vides aizsardzību mijiedarbībā ar novada attīstību un atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Saraksts sola palielināt automašīnu elektrouzlādes staciju un velonovietņu skaitu, paplašināt kanalizācijas tīklus, ievest atkritumu šķirošanas sistēmu 2022. gadā visā novadā, kā arī veicināt vietējo demokrātiju - apzinot iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju viedokli par nozīmīgu infrastruktūras objektu izveidi un katras apdzīvotās vietas problēmu risinājumiem.

Jaunā konservatīvā partija

3 no 24
punktiem

Saraksts sola nodrošināt centralizētās kanalizācijas ierīkošanu visa novada apdzīvotajās vietās, paplašināt autostāvvietas pie dzelzceļa stacijām, izveidot “Park & ride” auto un velo stāvvietas, kā arī ieviest obligātu apziņošanas sistēmu par sabiedriskajām apspriešanās un elektronisku aptauju sistēmu, kurā iedzīvotāji izsaka viedokļus un veic informatīvus balsojumus par novadam svarīgiem jautājumiem.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", Latvijas Zaļā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas Krievu savienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "KPV LV"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā Saskaņa

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.