Valmieras novads

"Valmierai un Vidzemei"

17 no 24
punktiem

Saraksts apņemas īstenot Eiropas “zaļo kursu”, atbalstīt daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes uzlabošanu un veloceļu izveidošanu, pārvaldīt mežu zemes ilgtspējīgi, pārtraukt rūpniecisko zveju un apsaimniekot ūdeņus zinātniski pamatoti, veidot industriālās zonas, kurās tiks ieviesti industrijas viedie risinājumi, kā arī zaļināšanas, digitalizācijas un aprites ekonomikas principi. Saraksts sola veikt rīcības atkritumu apjoma mazināšanai, pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, samazināt pesticīdu izmantošanu pilsētvidē, nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu novada teritorijā skolēniem un novada senioriem Valmierā, atbalstīt Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, atbalstīt ekoskolu izglītības programmu, kā arī pievienoties Mēru klimata paktam un izstrādāt Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu. Tāpat saraksts sola sekmēt efektīvāku sadarbību ar sabiedrību.

Latvijas Zaļā partija

10 no 24
punktiem

Saraksts sola pielietot Zaļo publisko iepirkumu būvniecībā un skolu ēdināšanā, pilnveidot atkritumu šķirošanas iespējas un iedzīvotāju izglītību par atkritumu šķirošanu, saglabāt kultūrainavas un esošos aizsargājamos dabas objektus, kā arī izveidot velosipēdu nomas punktu tīklu.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

9 no 24
punktiem

Saraksts sola novērst punktveida piesārņojumu, sakārtojot un kontrolējot novecojušo sadzīves kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklu pilsētās un ciemos, īstenot vides izglītības programmas un nodrošinot plašu šķirošanas punktu pieejamību, nodrošinās antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras uzturēšanu ainaviski un bioloģiski vērtīgās vietās. Saraksts sola atbalstīt būvniecību pasīvajām ēkām, sakārtot veloinfrastuktūras tīklu, pāriet uz viedo publisko apgaismojumu visā novadā, kā arī apsēt urbānās zaļās zonas apdzīvotajās vietās ar viengadīgiem pļavu ziedu sējumiem un nodrošināt zivju resursa ilgtspēju novada ezeros. Saraksts apņemas jebkuru lēmumu par investīcijām virs 1 000 000 eur un lēmumu par dabas teritoriju pielietojuma maiņu virzīt publiskajai apspriešanai.

"Kustība "Par!""

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas Krievu savienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.