Siguldas novads

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", Latvijas Zaļā partija

19 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstīt bezatkritumu principu ielu tirdzniecībā, uzlabot šķiroto atkritumu infrastruktūru, turpināt līdzšinējo darbu pie dabas daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajos zemes īpašumos dažādu projektu ietvaros, saglabāt un aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskās vietas, veidot diskusijas ar sabiedrību un lauksaimnieciskās ražošanas pārstāvjiem par iespējamiem ierobežojumiem ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai novadā. Tāpat saraksts apņemas piešķirt nekustamā īpašuma atlaides nosiltināto daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un īpašumiem, kuri izmanto atjaunīgos enerģijas resursus, attīstīt stāvparkus satiksmes mezglos, veikt ierobežojumus svētku uguņošanai, uzstādīt vairākus bezmaksas dzeramā ūdens krānus pilsētvidē, ieviest ieteikumus zaļās infrastruktūras izveidei lietus ūdens apsaimniekošanai, veicināt dabas daudzveidību pilsētvides zaļajās teritorijās, ieviest teritorijas plānojumā prasību kokaugu izmantošanai nodalījuma joslās autostāvvietās, kā arī paplašināt centralizētās kanalizācijas tīklus, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību un kontrolēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tāpat saraksts apņemas izmantot Zaļā publiskā iepirkuma iespējas, atbalstīt vides izglītības iniciatīvas un izveidot vietējās iedzīvotāju pārstāvniecības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā.

"PROGRESĪVIE"

14 no 24
punktiem

Saraksts sola veidot no pesticīdiem brīvu zonu, attīstīt biotirgus konceptu bioloģisko ražotāju produkcijai, ieviest papildu šķirošanas iespējas, veikt ilgtspējīgu mežu un pļavu apsaimniekošanu, atbalstīt privātīpašniekus ar kvalitatīvi apsaimniekotiem biotopiem, veicināt lauksaimnieku apmācības un informēšanu, attīstīt velo infrastruktūru pilsētā, uzlabot māju energoefektivitāti un apkures situāciju, efektivizēt sabiedriskā transporta tīklu, aizliegt apbūvi palieņu teritorijās, veidot lietus dārzus parku teritorijā, atbalstīt kanālu pārveidi upju sistēmās, padarīt par obligātu nosacījumu visām mājām pieslēgt attīrīšanās iekārtas vai lokālās tvertnes, kurām jābūt asenizācijas līgumam. Tāpat saraksts sola stiprināt sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi izglītības iniciatīvu ieviešanā un sekmēt atklātu, caurskatāmu pārvaldi iedzīvotāju iesaistei visos jautājumos.

"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

8 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā, attīstīt atkritumu šķirošanas iespējas, turpināt ēku siltināšanas projektus, sakārtot ūdens attīrīšanas stacijas, kā arī veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā - nodrošināt domes un tās kapitālsabiedrību tiešsaistes publikācijas ar to lēmumiem un atbalstīt iedzīvotāju padomju izveidi.

Jaunā VIENOTĪBA

7 no 24
punktiem

Saraksts sola veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādi, atbalstīt daudzdzīvokļu namu renovēšanu un siltināšanu, turpināt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošanu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus (it īpaši jauniešus) pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Politiskā partija "KPV LV"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Latvijas Atdzimšanas partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

KRIMULDAS NOVADA PARTIJA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.