Saeimas vēlēšanas 2022

Latvijas dabas aizsardzības un vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija ir izvērtējušas politisko partiju 4000 zīmju programmas 14. Saeimas vēlēšanām un rīcībpolitiku pēdējo četru gadu laikā. 

“Zaļais barometrs” vērtēja deviņas politiskās partijas, kurām saskaņā ar vasaras mēnešu sabiedriskās domas aptaujām ir visreālākās iespējas iekļūt Saeimā, proti, Jauno Vienotību, Nacionālo apvienību, Saskaņu, Attīstībai/Par!, Progresīvos, Latvijas Zemnieku savienību, Latviju Pirmajā vietā, Apvienoto sarakstu un Konservatīvos. 

Partijas tika vērtētas pēc “Zaļā barometra” 2022. gada jūnijā publicētā aicinājuma politiskajām partijām ievērot Eiropas Savienības Zaļo kursu. Dabas aizsardzības un vides organizāciju eksperti vērtēja, cik lielā mērā partiju programmās ir pozitīvas atsauces uz klimatneitralitāti, atjaunīgajiem enerģijas resursiem, aprites ekonomiku, dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un bioloģisko daudzveidību, kā arī cik lielā mērā partijas un to pārstāvju rīcība parlamentā un valdībā ir veicinājusi vai kavējusi Latvijas virzību uz Zaļo kursu. 

Balstoties uz minētajiem kritērijiem, “Zaļais Barometrs” vērtēja katru partiju skalā no nulles līdz desmit, sniedzot arī kodolīgu partijas vides politiku raksturojošu kopsavilkumu un konspektīvu vērtējumu par galvenajām Zaļā kursa jomām.

Visaugstāk novērtēti ir Progresīvie (6 punkti), kuriem seko Jaunā vienotība un Attīstībai/Par! (katrai pa 4 punktiem). Kopumā partijas salīdzinoši visaugstāk novērtētas centienos sasniegt klimatneitralitāti un veicināt videi un dabai draudzīgu enerģētikas politiku –  tas skaidrojams ar to, ka atjaunīgo enerģijas resursu iedzīvināšana iet roku rokā ar enerģētiskās neatkarības mērķu sasniegšanu. Vissliktāk partijām veicies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā – gandrīz neviena partija nav devusi būtisku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā un nesola to darīt arī nākotnē. Partijām kopumā trūkst arī vēlmes iedzīvināt aprites ekonomikas principus un īstenot ilgtspējīgu dabas pārvaldību. 

“Zaļais Barometrs” aicina vēlētājus piedalīties vēlēšanās un ņemt vērā partiju vērtējumu klimata, vides un dabas politikā un, saskaņojot to ar citām savām vērtībām, izvēlēties kādu no partijām, kuras ieguvušas visaugstāko vērtējumu. 

Paskaidrojumi par metodoloģiju

Kvantitatīvais vērtējums “atzīme” veidots no vides organizāciju ekspertu vidējā vērtējuma par programmu 14. Saeimas vēlēšanām un katras partijas rīcībpolitiku pēdējo četru gadu laikā.

Partijas vērtējums par Zaļā kursa jomām veidots no vides organizāciju pārstāvju vērtējuma par partijas nostājas atbilstību klimata politikai, dabai draudzīgai enerģētikai, aprites ekonomikai, dabas resursu pārvaldībai, bioloģiskajai daudzveidībai. Zaļš - atbilst pilnībā vai gandrīz pilnībā; dzeltens - atbilst daļēji; sarkans - neatbilst nemaz vai gandrīz nemaz. 

Kvalitatīvais vērtējums - kopsavilkums veidots no vides organizāciju pārstāvju skatījumā svarīgākajiem punktiem, kuri raksturojuši partijas vides politikas rīcību pēdējo četru gadu laikā un būtiskākos programmatoriskos uzstādījumus. 

Detalizēts partiju izvērtējums