"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

partijas_logo

Programmas vērtējums 1 punkts no 10

Pretrunīgi vērtējams

Līdzšinēji partija nav demonstrējusi proaktīvu rīcību vides interešu aizstāvībā, taču atsevišķos gadījumos partija atbalstījusi vides nevalstisko organizāciju nostāju vides jautājumos. 

Uzmanība vēršama uz partijas programmā pausto, ka Latvijā nepieciešama virzība uz sociāli orientētu tirgus ekonomiku, valstij palielinot lomu makroekonomikas līmenī, lai veicinātu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājību. Šādas partijas nostājai būtu nākotnē jārezultējas ar aktīvu tās rīcību, t.sk. vides jomā, tiesiskā regulējuma izstrādes procesos, kā arī valsts rīcībpolitikas plānošanas dokumentos. 

Negatīvi vērtējams

Programmā nav skarts neviens ar klimatu, vidi vai dabu saistīts jautājums.