Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

partijas_logo

Programmas vērtējums 2 punkti no 10

Pozitīvi vērtējams 

Partijas pārraudzībā esošā Ekonomikas ministrija ir virzījusi un atbalstījusi normatīvo aktu izstrādi par pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem.

Pretrunīgi vērtējams

Pēdējā pusgada laikā atsevišķi partijas biedri savā retorikā ir aicinājuši pat uz laiku atlikt Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanu, tomēr partija vēlēšanu programmā sola Zaļā kursu ievērot, stimulējot ekonomisko attīstību. Nav gan saprotams, ko partija ar to domājusi praksē klimata, aprites ekonomikas, vides piesārņojuma, dabas daudzveidības jomās.

Partijas programmā minēta energoefektivitātes atbalsta programmas paplašināšanas nepieciešamība, kā arī Latvijas energoneatkarības solījums, balstoties uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Nav gūstama informācija, kādi atjaunīgie resursi izmantojami mērķa sasniegšanai. Jāpiebilst, ka partija atbalsta atomelektrostacijas izbūves izpēti.

Negatīvi vērtējams

Neskatoties uz to, ka Nacionālās apvienības programmā ir norādīts, ka partijas vērtība ir arī daba, 13.Saeimas laikā partija demonstrējusi klaji pretēju nostāju, atbalstot dabas resursu intensīvu izmantošanu un noplicināšanu.

Partija aktīvi virzījusi koku ciršanas noteikumu grozījumus un šī gada jūnijā beidzot panāca topieņemšanu.

Partija iniciējusi Aizsargjoslu likuma grozījumus, kas mazinātu atlikušo bioloģiski augstvērtīgo teritoriju aizsardzību Baltijas jūras aizsargjoslā.

Izstrādājot Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģisko plāno, partija aktīvi mēģināja apiet Zaļā kursa prasības un turpina atbalstīt intensīvu un videi nedraudzīgu lauksaimniecību.