Konservatīvie

partijas_logo

Programmas vērtējums 1 punkts no 10

Pretrunīgi vērtējams

Vides aizsardzība nav šīs partijas interešu lokā, taču atsevišķi deputāti ir bijuši atbalstoši vides aizsardzības iniciatīvām, piemēram, pozitīvi vērtējams partijas pietiekami aktīvais atbalsts depozīta sistēmas tiesiskā regulējuma virzībā.

Partija savā programmā atbalsta saules un vēja enerģijas attīstību, taču vienlaikus iestājas arī par atomenerģiju un sašķidrinātās gāzes infrastruktūras pilnveidošanu. Nav skaidra partijas nostāja par sašķidrinātās gāzes infrastruktūras izmantošanu tālākā nākotnē.

Negatīvi vērtējams

Programmā nav skarta klimata politika, aprites ekonomika un dabas daudzveidības jautājumi.