Zaļo un Zemnieku savienība

partijas_logo

Programmas vērtējums 2 punkti no 10

Pozitīvi vērtējams

Pēdējo mēnešu laikā ir vērojama partijas aktīvāka interese par vides aizsardzību un, kā pieklājas opozīcijas partijai, tā ir iesniegusi vides aizsardzību veicinošus priekšlikumus vēja parku būvniecības likumprojektam Saeimā, kā arī kritizējusi valdību par grozījumiem noteikumos, kas ļauj cirst jaunākus kokus.

Pretrunīgi vērtējams

Klimata un aprites ekonomikas jautājumi nav līdzšinēji bijuši partijas interešu lokā, taču šobrīd ir pozitīvi vērtējama partijas programmā iekļautā Eiropas Savienības Zaļā kursa attīstība, atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošana, kā arī energoefektivitātes programmu aktīvāka virzība.

Pozitīvi vērtējama programmā piedāvātā sabalansētā, videi draudzīgā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstība nākotnē, taču pagātnē partija atbalstījusi intensīvu dabas resursu izmantošanu.

Negatīvi vērtējams

Pretēji aicinājumam programmā atbalstīt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, partija savā darbībā ir ilgstoši sevi apliecinājusi kā intensīvas lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības atbalsta partija. Partijas vadībā tika uzsākta koku ciršanas noteikumu grozījumu virzība, kā arī izstrādātas Meža nozares pamatnostādnes (2015.-2020. gadam), kurās ignorētas dabas aizsardzības problēmas mežos.

Partija aicina iestāties par kūdras izmantošanu enerģētikā.