LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

partijas_logo

Programmas vērtējums 0 punkti no 10

Negatīvi vērtējams

Partija nav pārstāvēta Saeimā, taču atsevišķi partijas deputātu kandidāti ir 13.Saeimas deputāti.  Partijas vadošo kandidātu līdzšinējā rīcība un izteikumi norāda uz citām prioritātēm nevis klimata, resursu pārvaldības un vides kvalitātes jautājumiem. Arī programmā nav skarts neviens ar klimatu, vidi vai dabu saistīts jautājums.