Ventspils novads

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

13 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektus pašvaldības ēkās un atbalstīt privātās iniciatīvas, uzlabot atkritumu apsaimniekošanu, ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus bioloģiskajiem lauksaimniekiem, saglabāt dabas daudzveidību un nepieļaut tādu vēja parku projektu īstenošanu, kas samazina novada dabas daudzveidību, negatīvi ietekmē vidi un iedzīvotāju veselību. Saraksts sola saglabāt, uzturēt un iespēju robežās atjaunot kultūrvēsturisko mantojumu un ainaviskās teritorijas, veidot izglītības iestādes kā “zaļās” skolas, kā arī izveidot dažādu nozaru un sabiedrības grupu konsultatīvās padomes, ieviest aplikāciju ātrai un ērtai saziņai par aktuāliem (tai skaitā vides) jautājumiem un problēmām. Saraksta uzskata, ka pie jaunas būvniecības jāķeras pēc tam, kad ir tikusi pielāgota un pārbūvēta esošā infratruktūra. Saraksta mērķos ietilpst piekrastes un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde un zivju ceļu izveide novada upēs.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola saglabāt vērtīgās ainavas, nepieļaut šo teritoriju nepamatotu apbūvi, līdzdarboties ezeru apsaimniekošanā un zivju resursu atjaunošanā, izbūvēt zivju ceļu uz Engures upes, uzlabot ciemu notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, turpināt uzlabot siltumapgādi, atbalstīt ēku siltināšanas pasākumus, kā arī izmantot Zaļo publisko iepirkumu un atbalstīt Ekoskolas.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.