Talsu novads

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

14 no 24
punktiem

Saraksts savā programmā nav ietvēris rīcības vides un klimata jautājumu risināšanai, taču aptaujā sola turpināt atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un atbalsta programmu kanalizācijas pieslēgumu izveidei mājokļiem, sekmēt pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un uzlabot siltumapgādes efektivitāti, uzlabot atkritumu šķirošanas un dalītas vākšanas iespējas un pieejamību, uzlabot velo infrastruktūru, izmantot Zaļo publisko iepirkumu izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā, turpināt nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas uztur publiski pieejamus sabiedrībai nozīmīgus kultūras un dabas objektus, turpināt biznesa ideju konkursu "Dari Talsu novadam" uzņēmējiem, kur kritērijos būs arī aprites ekonomika, produktivitātes paaugstināšana, augsta pievienotā vērtība un videi draudzīgi risinājumi. Saraksts sola rūpēties par publisko ūdeņu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu izmantošanu, īstenot mērķtiecīgus pasākumus cīņai ar invazīvajām sugām (latvāņiem), izglītot iedzīvotājus vides jautājumos un iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

"Mēs - Talsiem un novadam"

9 no 24
punktiem

Saraksts sola uzlabot atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti, veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, sargāt un atjaunot dabu un tās daudzveidību pašvaldības īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs un mežos, kā arī izveidot pagastu iedzīvotāju konsultatīvās padomes, lai veicinātu dialogu ar pašvaldību.

Latvijas Zaļā partija

6 no 24
punktiem

Saraksts sola uzlabot atkritumu šķirošanas sistēmas kvalitāti un pieejamību, atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, attīstīt drošu veloceliņu infrastruktūru, nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā bioloģiskajām saimniecībām un īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, izveidot pie skolām “Zaļās klases”, lai īstenotu kvalitatīvu mācību satura apguvi.

Politiskā partija "KPV LV"

1 no 24
punktiem

Saraksts sola iesaistīt iedzīvotājus būtisku lēmumu pieņemšanā (diskusijas, forumi, aptaujas, u. tml.).

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.