Rēzeknes novads

Jaunā konservatīvā partija

12 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par cilvēka un dabas abpusēju simbiozi un līdzāspastāvēšanu, novada dabas bagātību saglabāšanu. Saraksts sola saglabāt un uzraudzīt dabas aizsardzības teritorijas, apsaimniekot un uzraudzīt ezerus upes, atjaunot vai ierīkot centralizētās kanalizācijas sistēmas, izveidot ērtu atkritumu šķirošanas sistēmu un popularizēt atkritumu šķirošanu, atbalstīt uzņēmējdarbības projektus materiālu otrreizējai pārstrādei un izmantošanai, atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu, uzlabot un efektivizēt āra apgaismojumu, atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu, pakāpeniski ieviest videi draudzīgākas apkures sistēmas, veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu skolu ēdināšanā, kā arī sadarboties ar vietējām biedrībām un nodibinājumiem pašvaldības funkciju izpildei un iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm pašvaldības lēmumu apspriešanas un pieņemšanas procesos.

Jaunā VIENOTĪBA, "Kustība "Par!"", LATGALES PARTIJA

11 no 24
punktiem

Saraksts sola līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektus, uzlabot dalīto atkritumu savākšanas sistēmu, turpināt nelietot pesticīdus pašvaldības teritorijas zaļajā zonā, turpināt publiskajos iepirkumos ievērot Zaļā publiskā iepirkuma principu, līdzfinansēt degradēto teritoriju sakopšanas projektus (tai skaitā latvāņu izplatības samazināšanai), izstrādāt vai aktualizēt ūdenstilpju apsaimniekošanas plānus un veikt zivju resursu pavairošanas un aizsardzības pasākumus, nostiprināt pašvaldības vides jautājumu kontroles mehānismu, turpināt organizēt seminārus par vides un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un aizsardzību, kā arī motivēt sabiedrību iesaistīties pašvaldības domes lēmumu iniciēšanas procesā.

"Latvijas attīstībai"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola veidot zaļu un klimatneitrālu vidi novadā, ieguldīt vides izglītībā, veicināt integrēto un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī dabas aizsardzību novadā. Saraksts sola apsaimniekot notekūdeņus, sekmēt atkritumu šķirošanu, atbalstīt "zaļās" elektroenerģijas ražošanu, veicināt un atbalstīt novada bioloģisko zemnieku saimniecību dalību Zaļajā publiskajā iepirkumā, kā arī iesaistīt pagastu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, tai skaitā ieviešot līdzdalības budžetu un izmantojot pagastu iedzīvotāju konsultatīvās padomes.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt energoefektivitātes projektus, modernizēt atkritumu savākšanas sistēmu, kas paredz pilnveidot šķirošanas procesu un atkritumu samazināšanu, īstenot Zaļo publisko iepirkumu, kā arī iesaistīt sabiedrību ideju iniciēšanā un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, un sadarboties ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm pagastos.

Zaļo un Zemnieku savienība

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.