Augšdaugavas novads

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

5 no 24
punktiem

Saraksts sola nodrošināt dabas resursu pārvaldību un tādu lauku un novada pilsētu attīstības politiku, kura saudzīgi izmantos dabas resursus un saglabās dabas daudzveidību gan pilsētu, gan lauku ainavā, kā arī atbalstīt uzņēmējdarbību, kas veicina resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, klimatam un dabai draudzīgu lauksaimniecību, mežsaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu. Saraksts apņemas īstenot izsargājamo teritoriju, kultūrvēsturisku vietu un biotopu apsaimniekošanas pasākumus, dabas vērtību atjaunošanu un saglabāšanu Augšdaugavas esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

"Daugavpils novada partija"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

LATGALES PARTIJA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.