Liepāja

"Kustība "Par!"", Jaunā VIENOTĪBA, "PROGRESĪVIE"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola veidot klimatneitrālu Liepāju, veicināt pieejamu un ērtu atkritumu šķirošanu, attīstīt veloinfrastruktūtu (izveidot veloceliņus, kas savieno mikrorajonus ar pilsētas centru un paplašināt velosipēdu novietnes pie sabiedriskajām iestādēm), atbalstīt zaļās tehnoloģijas, mazināt piesārņojumu un veidot videi, cilvēkiem un dzīvniekiem draudzīgākas svētku uguņošanas, visos bērnudārzos un skolās ieviest vides izglītību, kā arī iesaistīt apkaimju iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un veidot iedzīvotāju līdzdalības budžetu. Saraksta mērķos ir pāreja uz aprites ekonomiku, novēršot atkritumu rašanos, efektīvāk izmantojot esošos resursus un pārstrādājot vērtīgus resursus jaunās izejvielās.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt atkritumu šķirošanu, pakāpeniski ieviest Zaļo publisko iepirkumu un atbalstīt vietējo mājražotāju un bioloģisko lauksaimnieku produkcijas izmantošanu skolu ēdināšanā, atbalstīt dabas daudzveidības saglabāšanu pilsētvidē, strādāt pie Liepājas ezera piekrastes dabas bagātību saglabāšanas un saudzīgas apsaimniekošanas, apzaļumot pilsētu un veicināt jaunu koku stādīšanu, veicināt izpratni par energoefektivitātes paaugstināšanas nozīmi, kā arī veidot efektīvu pašvaldības un NVO sadarbības padomi. Saraksts plāno veicināt pakāpenisku uzņēmējdarbības transformāciju zaļas, dabai draudzīgas ekonomikas virzienā, prioritāri atbalstot ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, kā arī plāno pastiprināt ūdeņu ekosistēmu monitoringu Liepājas ezerā un ostas akvatorijā, kā arī ūdens attīrīšanas sistēmās.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola izbūvēt gājēju un velo celiņus, izveidot ektroautomobiļu uzlādes punktus, efektivizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un paaugstināt atkritumu šķirošanas pieejamību, atjaunot parkus un apstādījumus, saglabājot aizsargājamās dabas vērtības un to daudzveidību, izveidot kopienas dārzus, attīstīt aprites ekonomiku, digitālās un zaļās tehnoloģijas, kā arī iesaistīt iedzīvotājus pilsētvides attīstībā.

"LIEPĀJAS PARTIJA"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt ēku siltināšanu un siltumapgādes modernizēšanu, veidot gājējiem un velobraucējiem ērtu vidi un pagarināt tramvaja līnijas, atbalstīt atkritumu šķirošanu, atbalstīt Zilā karoga kustību un Dabas mājas - vides un dabas izglītības centra darbību. Saraksts apņemas teritoriju labiekārtošanā respektēt dabas liegumus, esošo vidi, dabas elementus un zaļo zonu saglabāšanu, veicināt aizsargājamo teritoriju, kultūrvēsturisku vietu un biotopu apsekošanu, apzināšanu un meklēt iespējas to apsaimniekošanai.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

4 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstīt videi draudzīgu sabiedrisko transportu un izbūvēt jaunas tramvaja līnijas, kā arī iesaistīt iedzīvotājus mikrorajonu attīstības sabiedriskajās apspriešanās.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.