Tukuma novads

"Kustība "Par!"", Jaunā konservatīvā partija

19 no 24
punktiem

Saraksts sola virzību uz klimatneitrālas pašvaldības statusu un prioritizēt "zaļās'' enerģijas izmantošanu, turpināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu, izveidot vienotu, zaļu un pieejamu reģionālo sabiedriskā transporta sistēmu un veloceliņus, attīstīt stāvparkus un transportmijas sistēmu, izstrādāt dabu un tās resursus saudzējošu atkritumu apsaimniekošanas politiku un šķirošanas sistēmu, izbūvēt jaunas kanalizācijas sistēmas, veicināt Zaļo publisko iepirkumu pašvaldības ēdināšanas, administratīvajā un infrastruktūras sektorā, nelietot pesticīdus pašvaldības īpašumos un sarunās ar lauksaimniekiem aicināt mazināt pesticīdu lietošanu un precīzi ievērot MK noteikumos paredzētās koncentrācijas un kārtību, aktīvāk iesaistīt skolas vides izglītībā, kā arī veicināt aktīvu sabiedrisko apspriešanu un iedzīvotāju kopienu iesaisti vides jautājumu risināšanā. Saraksta mērķos ietilpst arī aizsargājamo dabas teritoriju un to daudzveidības saglabāšanu un uzturēšanu, kāpu zonas aizsardzību un liegumu saglabāšanu, jūras un piejūras teritoriju labiekārtošanu piesārņojuma novēršanai, ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāna 2020.-2030. gadam pārskatīšanu un īstenošanu. Saraksts paredz nodokļu atlaides uzņēmējiem, kas atbilst konkrētiem, videi draudzīgiem rādītājiem, sniegt atbalstu atkritumu mazinošām sociālās uzņēmējdarbības idejām, kā arī veicinās sabiedrības izglītošanu par vides jautājumiem. Saraksts paredz izstrādāt novada ūdenstilpju attīstības stratēģiju - apsaimniekošanas un attīstības sistēmu, uzsverot Baltijas jūras aizsardzību, nepiesārņošanu.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

8 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzlabošanu apdzīvotajās vietās un nodrošināt šo pakalpojumu pieejamību pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, izveidot modernu un efektīvu siltumapgādes sistēmu katrā pagastā, īstenot ēku siltināšanu un mērķtiecīgu mājokļu energoefektivitātes palielināšanu, paplašināt veloceliņu tīklu, palielināt šķiroto atkritumu īpatsvaru un ieviest bioloģiski noārdāmo atkritumu savāšanu.

Partija "VIENOTĪBA"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola nekustamā īpašuma nodokļa atlaides aizsargājamo dabas teritoriju zemju īpašniekiem un atbalstīt investīcijas zaļajā un digitālajā ekonomikā, kā arī īstenot pašvaldības ēku energoefetivitātes projektus, attīstīt veloceliņu tīklu, atjaunot Tukuma ezeru, atjaunot zivju resursu Engures ezerā, regulējot rūpnieciskās nozvejas apjomu.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt dzīvojamo ēku energoefektivitātes projektus un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi centralizētajiem tīkliem, popularizēt bioloģiskās saimniecības, kā arī iesaistīt nevalstiskās organizācijas vides aktivitātēs un sabiedrības informēšanā, bet iedzīvotājus - lēmumu pieņemšanā.

Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS

5 no 24
punktiem

Saraksts sola turpināt ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sakārtošanu un atbalstīt īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus. Saraksts paredz novada iedzīvotāju iesaistīšanu stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanā, izveidojot sabiedrības vēlētu iedzīvotāju padomi katrā pagastā un pilsētā.

Politiskā partija "KPV LV"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Latvijas Zaļā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Tukuma pilsētai un novadam"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.