Dobeles novads

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

11 no 24
punktiem

Saraksts sola pilnveidot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru novada apdzīvotajās vietās, mazināt vides piesārņošanu un veicināt šķiroto atkritumu savākšanu, sekmēt dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanu, iekļaut Zaļā publiskā iepirkuma komponenti pašvaldības iepirkumos, kā arī nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un apspriešanā, budžeta veidošanā, novada attīstības plānošanā un realizēšanā.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt privāto īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, turpināt darbu pie lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas sakārtošanas, pilnveidot Zaļo publisko iepirkumu un rūpēties par videi draudzīgas infrastruktūras attīstību.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

8 no 24
punktiem

Saraksts sola pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektiem, turpināt kanalizācijas un lietusūdeņu projektus, kā arī veikt iedzīvotāju aptaujas, anketēšanas un publiskās apspriešanas, lai pieņemtu optimālākos risinājumus.

Jaunā VIENOTĪBA

7 no 24
punktiem

Saraksts sola līdzfinansēt jaunu pieslēgumu izveidi kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem pilsētās un ciematos, ieviest atbalsta mehānismu daudzdzīvokļu un privāto māju siltināšanā, izveidot iedzīvotāju konsultatīvās padomes demokrātiskai, tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai pārvaldībai.

Politiskā partija "KPV LV"

5 no 24
punktiem

Saraksts sola nodrošināt pieejamu atkritumu šķirošanu, popularizēt ekoloģisko - zaļo saimniekošanu, veicināt beziepakojuma veikalu darbību, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Jaunā konservatīvā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.