#1 saruna "Bioloģiskā un dabas daudzveidība un kā to īstenot pilsētā?"

Sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru piedāvājam četru sarunu sēriju par aktuāliem vides un ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem, kas norisinājās izstādē “Dekoloniālās ekoloģijas” Rīgas Mākslas telpā.

Pirmās sarunas “Bioloģiskā un dabas daudzveidība un kā to īstenot pilsētā?” dalībnieki: māksliniece LINDA BOĻŠAKOVA, botāniķe, Latvijas Dabas fonda eksperte RŪTA SNIEDZE-KRETALOVA un dabas zinātņu doktors IVO VINOGRADOVS, moderatore – LIENE BRIZGA-KALNIŅA, Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja. 

Bioloģiskā daudzveidība – tie ir visi dažādie dzīvības veidi, kas eksistē pasaulē. Dzīvnieki, augi, sēnes un mikroorganismi. Katrs dzīvais organisms funkcionē vienotā ekosistēmā, kurai ir jāsaglabā līdzsvars, lai nodrošinātu dzīvību uz Zemes. Bioloģiskā daudzveidība ir nepieciešama visam, lai mēs, cilvēki, izdzīvotu – jo īpaši, pārtikai un tīram ūdenim. Pašreiz bioloģiskās daudzveidības zudumi ir viens no lielākajiem draudiem cilvēcei, kas, cita starpā, mijiedarbojoties ar klimata pārmaiņu radītajām sekām, izraisa pandēmijas un apdraud mūsu eksistenci.
Ir svarīgi apzināties, ka bioloģiskā daudzveidība attiecas arī uz pilsētām. Pilsētu pļavas un dārzi, tostarp kopienu dārzkopība, kas mūsdienās ir guvusi popularitāti visā pasaulē, ir gan zaļākas vides, iekļaujošākas publiskās telpas un t.s. labbūtības nodrošinājums. Pilsētas pļavu un dārzu aktuālajām funkcijām, to vēsturei un mantojumam arvien vairāk pievēršas arī mākslinieki, padarot to par laikmetīgās mākslas prakses sastāvdaļu un izvirzot priekšplānā ekoloģiskos, kopienu un līdzdalības jautājumus. Šie darbi arī uzdod jautājumus par mākslas lomu antropocēna laikmetā. Kā radošas alternatīvu ekoloģiju idejas var attīstīt jaunas pieejas bioloģiskai daudzveidībai, cilvēka un dabas kopīgajai ekosistēmai šodien un nākotnē? Kādas ir iespējas strādāt ar dārzkopību kā māksliniecisku praksi? Kā pozicionēties starp pilsētas, ekoloģisko vai kopienu aktīvismu un mākslu? Kādi ētiskie un citi aspekti ir saistīti ar augu un cilvēku iesaistīšanu mākslinieciskajos projektos?

Izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas” publiskā programma veltīta pieejamības un sociālās iekļaušanas, kā arī ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem. Tā ietver gan nodarbības un radošās darbnīcas ar māksliniekiem un vides pieejamības ekspertiem, gan diskusijas ar dažādu vides nozaru un dabas aizsardzības speciālistiem par cilvēka un dabas attiecībām.

Programma tiek īstenota projekta “Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām” ietvaros, ko atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

Tā kā sarunas tēmas ir radniecīgs "Zaļā barometra" podkāstu tēmām par vides, dabas un klimata jautājumiem, tā organizēta sadarbībā ar projekta "Zaļais barometrs" vadošo partneri - Latvijas Dabas fondu un lai veicinātu satura pieejamību plašākai auditorijai, saruna iekļauta "Zaļā barometra" podkāsta platformā.