Zaļā barometra apskats: jūlijs - augusts 2022

Eiropas Parlaments lemj, ka investīcijas dabasgāzes un kodolenerģijas izmantošanā ir videi draudzīgas

Eiropas Parlaments 2022.gada 6. jūlijā atbalstīja noteikumus, saskaņā ar kuriem investīcijas kodolenerģijas un dabasgāzes izmantošanas veicināšanā tiks uzskatītas par videi draudzīgām tehnoloģijām. Līdz ar to uz šīm investīcijām attieksies Eiropas Komisijas izstrādātie un pieņemtie dabai draudzīgo tehnoloģiju taksonomijas noteikumi.
Eiropas Komisija, aizstāvot savus izstrādātos noteikumus, Eiropas Parlamenta sēdē uzsvēra, ka gan gāze, gan atomenerģija zaļo investīciju klasifikatorā ir iekļautas tikai uz laiku, lai pārejas posmā palīdzētu tām valstīm, kuras strauji atsakās no netīrās fosilās enerģijas (piemēram, oglēm). 
Eiropas Parlamenta Zaļo grupas pārstāvji un citi pretinieki norādīja uz šo noteikumu pretrunām, norādot uz Vācijas un Francijas nacionālajām interesēm iekļaut šos divus energoresursus zaļajā taksonomijā, kā arī iespējamo atkarības paildzināšanos no Krievijas gāzes. Dažas valstis, kā, piemēram, Austrija un Luksemburga plāno pieņemtos noteikumus apstrīdēt tiesā.

Foto: pixabay.com

Konteksts 
Diskusijas par kodolenerģiju un dabasgāzi kā zaļās taksonomijas energoresursiem aizsākās Krievijas kara Ukrainā izraisītās enerģētiskās krīzes rezultātā un ir izsaukušas asas diskusijas dažādu iesaistīto pušu vidū gan Eiropas Savienības institūcijās, gan ārpus tām. Pret dabasgāzes un kodolenerģijas iekļaušanu iestājas vairākums Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības deputāti, kā arī Ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti. Pret to iebilst vides aizstāvji, uzņēmēji un klimata eksperti, kā arī ANO vadītājs.