Vides politikas izvērtēšanas iniciatīva "Zaļais barometrs" aicina doties uz vēlēšanām

Aicinot doties uz vēlēšanām, vides politikas izvērtēšanas iniciatīva “Zaļais barometrs” noslēdz savu priekšvēlēšanu maratonu. Šajā laikā “Zaļā barometra” vides organizācijas tikās ar katru no Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām un apvienībām, organizēja “Zaļo grilu” diskusijas ar politiķiem par klimata, vides un dabas daudzveidības jautājumiem, pārbaudīja politiķu zināšanas ar “Zaļajiem testiem”, sniedza savu vērtējumu par partiju rīcībpolitiku pēdējo četru gadu laikā un programmām, kā arī piedāvāja analītiskus apskatus par partiju solījumiem podkāsta ierakstos, kas pieejami vietnē www.zalais-barometrs.lv 

Baiba Witajewska-Baltvilka, “Zaļā barometra” koordinatore vērtē: “Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, varam apgalvot, ka izpratne par klimata un dabas jautājumiem politiķu vidū pieaug, lai arī joprojām vērtējama kā nepietiekama. Gandrīz katrā partijā ir pa politiķim, kurš kopumā izprot klimata, vides un dabas ilgtspējas jautājumus, un gandrīz nav tādu politiķu, kuri ir atklāti un skaļi “klimata noliedzēji”.” Taču vienlaikus, kā uzsver biedrības “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga, “vairākumam diemžēl trūkst dziļākas izpratnes un zināšanu par klimata un dabas ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un to ietekmi uz katru no mūsu dzīves jomām. Līdz ar to ilgtspējas jautājumi nenonāk politiķu dienaskārtības augšgalā un tie tiek uztverti kā “apgrūtinājums budžetam”, pilnībā ignorējot pozitīvo ietekmi ilgtermiņā.”

Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis atgādina, ka “nākamie četri gadi būs ļoti izšķirīgi Latvijai dabas aizsardzības sistēmu sakārtošanā un pilnveidošanā, kā arī klimata politikas un aprites ekonomikas jautājumu virzīšanā un stiprināšanā. Tiks pieņemti būtiski lēmumi, kas ietekmēs Latvijas attīstību tālākā nākotnē.”

Zaļais barometrs pateicas politiskajām partijām par lielo atsaucību piedalīties “Zaļā barometra” pasākumos, kā arī masu medijiem par ieinteresētību un aicina Latvijas sabiedrību aktīvāk iesaistīties politiskajos procesos nākotnē. Pēc vēlēšanām “Zaļais barometrs” turpinās aktīvi uzraudzīt politiķus. 

Projektu “Zaļais barometrs” īsteno Latvijas ietekmīgākās vides nevalstiskās organizācijas - Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Pasaules Dabas Fonds. Iniciatīvas mērķis ir uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem. Projektu ”Zaļais barometrs” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.