#6 Kāpēc tieši šobrīd ir aktuāli runāt par pesticīdiem?

Sestajā podkāsta “Zaļais Barometrs” epizodē runājam par pesticīdiem. Latvija ir starp līderiem pesticīdu faktiskā lietojuma ziņā Ziemeļeiropas reģionā. No vienas puses Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija konceptuāli atbalsta pesticīdu izmantošanas samazināšanu, turklāt tas ir viens no Eiropas Zaļā kursa mērķiem, no otras puses Zemkopības ministrija uzsver nepieciešamību izvērtēt pesticīdu samazināšanas ietekmi uz ekonomiku. 

Vai, ņemot vērā iespējamo globālo pārtikas krīzi, būtu samazināmas dabas aizsardzības prasības? Cik lielā mērā pesticīdi ir droši? Kāda ir to ietekme uz vidi un dabu? Kāda - uz veselību? Vai sabiedrība ir informēta par pesticīdu aktīvajām vielām un to lietošanas apmēru? Kur ir vairāk pesticīdu atliekvielu – Latvijas vai Polijas zemenēs? Kas ir kokteiļa efekts? Vai ir iespējams līdzsvarots risinājums pesticīdu lietošanā un kādas ir alternatīvas? Vai Latvijai līdz 2030.gadam izdosies samazināt pesticīdu lietojumu par 50%? 

Par šiem un citiem jautājumiem šajā podkāstā žurnālista Raivja Bahšteina vadībā diskutē vides inženierzinātņu doktore, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja JANA SIMANOVSKA, dietoloģe, asociētā profesore, Dr. med. Rīgas Stradiņa universitātē, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece LAILA MEIJA un skaitliski lielākās Latvijas zemnieku organizācijas – biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” valdes priekšsēdētāja AGITA HAUKA.

Projekts tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.