#5 Kādas ir Latvijas enerģijas avotu alternatīvas Krievijas gāzei? Vai tās ir samērojamas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem?

Karš Ukrainā ir kā katalizators un dzinulis enerģijas avotu transformācijai un alternatīvo enerģijas avotu Latvijā iedarbināšanai. Tieši tāpēc projekta “Zaļais barometrs” sarunas 5. epizode veltīta aktuālajai tēmai par enerģijas avotiem Latvijā un to alternatīvām. 

Vai bažām, ka, Latvijai pilnībā atsakoties no Krievijas dabas gāzes, tā varētu pietrūkt, ir pamats? Kādas ir enerģijas ieguves alternatīvas? Kas būtu jādara, lai virzība uz vēja enerģijas ieguvi notiktu dabai draudzīgi un ilgtspējīgi? Kādas ir iespējas saules paneļu uzstādīšanai? Vai izmantojot biomasu, ir iespējams panākt klimata neitralitāti? Vai Latvijā būtu izveidojama sava atomenerģijas stacija?

Par šiem un citiem jautājumiem šajā podkāstā žurnālistes Sandras Kropas vadībā diskutē Dagnis Dubrovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos, Jānis Brizga, biedrības “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs, Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, un Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs.

Sarunas dalībnieki (no kreisās): Dagnis Dubrovskis, Līga Rozentāle, Jānis Brizga un Sandra Kropa (moderatore).

Podkāstu var arī noskatīties Latvijas Dabas fonda youtube kanālā:

Projekts tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.