Vides organizācijas sāk Eiropas Parlamenta vēlēšanu “Zaļo barometru”

Vadošās Latvijas vides un dabas organizācijas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām sāk priekšvēlēšanu iniciatīvu “Zaļais barometrs”, kuras mērķis ir analizēt un novērtēt Latvijas kandidātu pozīcijas vides jomā. “Zaļais barometrs” izvērtēs politiķu paveikto šajā Eiropas Parlamenta pilnvaru termiņā (2019-2024), kā arī organizēs “Zaļā grila” diskusiju ar partiju kandidātiem par to nākotnes redzējumu vides politikā. “Zaļajā barometrā” apvienojušās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija – arī nāk klajā ar savu manifestu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurā iezīmētas galvenās prioritātes vides politikā nākamajam Eiropas Parlamenta pilnvaru termiņam. 

 

“Savā astotajā pilnvaru termiņā Eiropas Parlamentā tika pieņemti daudzi tiesību akti klimata, vides un dabas aizsardzības politiku jomās, piemēram, Dabas atjaunošanas regula, no aprites ekonomikas rīcības plāna izrietoši tiesību akti par atkritumiem, skatīti tādi klimata pārmaiņu jautājumi kā, piemēram, emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas reforma, Parīzes nolīguma ratifikācija. Eiropas Savienība ir kompetenta rīkoties visās vides politikas jomās, un Eiropas Parlamentam ir liela nozīme Eiropas Savienības vides tiesību aktu izstrādē,” saka Baiba Witajevska-Baltvilka, Latvijas Dabas fonda vides politikas koordinatore.

“Zaļais barometrs” savā manifestā Eiropas Parlamenta vēlēšanām aicina politisko partiju pārstāvjus atbalstīt esošās Eiropas Savienības politikas, kas vērstas uz klimatneitralitātes sasniegšanu, dabas daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu un vides piesārņojuma mazināšanu. “Zaļais barometrs” aicina iestāties par iespējami ātrāku virzību uz klimatneitralitāti un aktīvāku atteikšanos no fosilās enerģijas, veidot stingrākus noteikumus meža biomasas izmantošanai enerģētikā, kā arī atbalstīt pasākumus energoefektivitātes, energotaupības un enerģētiskās nabadzības mazināšanai. Vides organizācijas arī uzsver nepieciešamību stiprināt ilgtspējīgu transporta sistēmu Eiropas Savienības ietvaros, veicināt aprites ekonomikas principu mērķtiecīgu ieviešanu, kā arī atbalstīt tiesiskā regulējuma pilnveidošanu gaisa kvalitātes uzlabošanā, mikroplastmasas piesārņojuma mazināšanā un veselīgu ūdens ekosistēmu nodrošināšanā. Dabas daudzveidības atjaunošanā par svarīgākajām prioritātēm “Zaļais barometrs” ir izvirzījis ilgstpējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības veicināšanu, atsevišķa budžeta izveidi Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam īstenošanai, kā arī dabas aizsardzības prasību ievērošanu ilgtspējīgas enerģijas ražošanā. 

Vairāk informācijas: https://www.zalais-barometrs.lv/lv/zinas/133.

Aprīlī un maijā “Zaļais barometrs” aicinās partiju pārstāvjus uz “Zaļā grila” diskusiju par vides jautājumiem, kā arī nāks klajā ar savu novērtējumu partiju sniegumam un nākotnes redzējumam. “Zaļā barometra” organizāciju pārstāvji, apvienojot savas kompetences, vērtēs, cik lielā mērā partiju programmas un to kandidātu sniegums atbilst klimata, vides un dabas ilgtspējības principiem, tādējādi sniedzot vēlētājiem iespēju, izvēloties partiju, ņemt vērā arī tās nostāju vides ilgtspējas jautājumos. 

Atgādinām, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā un Latvija varēs ievēlēt deviņus pārstāvjus.