Par atbalstu ES Dabas atjaunošanas likumam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram
God. Mārim Sprindžukam

Nākamnedēļ, 20. jūnijā, Jums kopā ar citiem Eiropas Savienības ministriem būs jāvienojas par savu nostāju attiecībā uz ES regulu par dabas atjaunošanu (Dabas atjaunošanas likumu). Rakstām Jums, lai aicinātu Jūs atbalstīt šo regulu, tā iestājoties par Eiropas Zaļā kursa īstenošanu un mūsu nākotni. Mēs aicinām Jūs pilnībā atbalstīt Dabas atjaunošanas likumu tā pašreizējā kompromisa redakcijā un nepieļaut šī likuma tālāku vājināšanu.

Dabas atjaunošanas likums sniedz kritiski svarīgu iespēju atjaunot dabu Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā, tā veicinot ne tikai dabas daudzveidību, bet arī klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām un arī iedzīvotāju labklājību. Dabas atjaunošanas likums neprasa atgriešanos senajos laikos vai esošo apņemšanos apturēšanu. Tas prasa inovācijas, ieinteresēto pušu iesaisti, ilgtspējīgas investīcijas un attīstības, tostarp pārtikas un enerģijas ražošanas, nodrošināšanu pret bezprecedenta ietekmēm no klimata pārmaiņām un ekosistēmu sabrukuma, kas ir savstarpēji saistīti.

Vai Jūs gribat būt starp tiem lēmumu pieņēmējiem, kas palīdz būvēt nākotni, kurā cilvēki un daba piedzīvo uzplaukumu? Visā Eiropā pilsoņi, nevalstiskās organizācijas, zinātnieki, pilsētas, lauksaimnieki, zvejnieki un progresīvi uzņēmumi, ieskaitot atjaunojamās enerģijas kompānijas, arvien skaļāk pieprasa steidzamu rīcību. Mēs lūdzam Jūs ieklausīties viņos un neļauties dezinformācijai no tiem, kas cenšas nobloķēt Zaļo kursu un tā svarīgākos tiesību aktus. Nerīkošanās maksās dārgi. Jūsu rokās ir iespēja nodrošināt nākotni Latvijas dabai un apdzīvojamu vidi tās iedzīvotājiem.

Pavisam nesen Dabas aizsardzības pārvalde ziņoja, ka Latvijā izzūd dabiskie zālāji, kas šobrīd klāj vien 0,9% Latvijas teritorijas, tikai 10% no visiem mežiem ir bioloģiski vērtīgi un no tiem pēdējos piecos gados vien izcirsti ap 5000 hektāri, un arī pārējo ekosistēmu stāvoklis ir tālu no vēlamā. Tas viss mazina Latvijas dabas daudzveidību, veicina klimata pārmaiņas, padara Latvijas ekosistēmu nenoturīgāku pret notiekošajām pārmaiņām un arī apdraud Latvijas iedzīvotāju labklājību un izsauc arvien vairāk neapmierinātības.

Mēs paļaujamies uz Jūsu atbalstu Dabas atjaunošanas likumam Vides padomes sēdē jūnijā un uz to, ka paturēsiet prātā savu atbildību par to, lai Latvija dotos dabas atjaunošanas virzienā, nevis turpinātu tās noplicināšanu.

Latvijas Dabas fonda,
Pasaules Dabas Fonda,
Latvijas Ornitoloģijas biedrības,
Biedrības “Zaļā brīvība” un
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vārdā

Viesturs Ķerus
Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs