#3 saruna "Atsvešināšanās no dabas un tās ietekme uz labbūtību"

Sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru piedāvājam četru sarunu sēriju par aktuāliem vides un ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem, kas norisinājās izstādē “Dekoloniālās ekoloģijas” Rīgas Mākslas telpā.

Trešās sarunas “Atsvešināšanās no dabas un tās ietekme uz labbūtību” dalībnieki: filozofe ANNA SAUKA, māksliniece LĪGA SPUNDE un ainavu arhitekte ILZE RUKŠĀNE, meža terapijas praktiķe INGA DREIMANE, moderatore – LIENE BRIZGA-KALNIŅA, Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja. 

Mentālajai ekoloģijai jeb apkārtējās vides ietekmei uz garīgo veselību un labsajūtu ir būtiska loma ikviena no mums dzīvēs. Straujais dzīves ritms un tā arvien lielāka akselerācija, digitālais pārsātinājums par šodien raksturīgām iezīmēm padarījis stresu, trauksmi, izdegšanu, depresiju un citus psihoemocionālos traucējumus.
Mentālās un arī fiziskās veselības atjaunošanā nepārvērtējama loma ir dabai. Daudzi sabiedriskās veselības pētījumi ir pārliecinoši apstiprinājuši dabas pozitīvo ietekmi uz kognitīvajām funkcijām, emocionālo un fizisko labsajūtu un citiem veselības rādītājiem, arī atmiņas un koncentrēšanās spējām, iztēli un radošumu. Aizvien vairāk veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atbalsta atgriešanās pie dabas paradigmu.

Taču cilvēkiem arvien vairāk koncentrējoties pilsētās, ir pastiprinājusies atsvešināšanās no dabas. Dabas pieredze kļūst arvien attālinātāka jaunajām paaudzēm, pētnieki runā par vides pieredzes “amnēziju”, jo samazinās savvaļas dabas pieredze un tā vietā pieaug vides piesārņojuma pieredze.
Vienlaikus šiem procesiem šodienas realitāte ir arī t.s. ekoloģiskās jeb vides skumjas (arī ekoloģiskā trauksme). Cilvēki tās izjūt, zaudējot daļu no savas dabiskās vides un dzīvesveida klimata pārmaiņu vai citu ekoloģisko problēmu dēļ. Ar vides skumjām saistītās bažas ietekmē sabiedrības garīgo veselību – cilvēku pašsajūtu un ikdienas funkcionēšanu tādā veidā, kas var veicināt vispārēju garastāvokļa traucējumu, piemēram, depresiju vai trauksmi.

Izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas” publiskā programma veltīta pieejamības un sociālās iekļaušanas, kā arī ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem. Tā ietver gan nodarbības un radošās darbnīcas ar māksliniekiem un vides pieejamības ekspertiem, gan diskusijas ar dažādu vides nozaru un dabas aizsardzības speciālistiem par cilvēka un dabas attiecībām. 

Programma tiek īstenota projekta “Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām” ietvaros, ko atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.
Tā kā sarunas tēmas ir radniecīgs "Zaļā barometra" podkāstu tēmām par vides, dabas un klimata jautājumiem, tā organizēta sadarbībā ar projekta "Zaļais barometrs" vadošo partneri - Latvijas Dabas fondu un lai veicinātu satura pieejamību plašākai auditorijai, saruna iekļauta "Zaļā barometra" podkāsta platformā.