Mārupes novads

Zaļo un Zemnieku savienība

15 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstības plānus salāgot ar dabas vajadzībām, lai urbānās vides spiediens nemazinātu bioloģisko daudzveidību, turpināt darbu pie ēku energoefektivitātes uzlabošanas (tai skaitā atbalstīt daudzīvokļu ēku siltināšanu), veicināt atjaunojamo energoresursu kopienu veidošanu, turpināt centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstību, nodrošināt ērtus un sakārtotus šķiroto un bioloģiski noārdāmo atkritumu laukumus, izmntot komposta gala produktu apstādījumu kopšanā, neizmantot pesticīdus apstādījumos. Tāpat saraksts apņemas sadarboties ar “Rīgas mežiem" un "Latvijas Valsts mežiem”, lai Pierīgā meži vairāk kalpotu rekreācijai, ne koksnes ieguvei, kā arī attīstīt Babītes ezera pieejamību putnu vērošanai un attīstīt jaunus veloceliņus, izmantot Zaļo publisko iepirkumu, atbalstīt aprites ekonomikai atbilstošu, videi draudzīgu un energoefektīvu uzņēmumu darbību, atbalstīt bioloģiski sertificētu lauksaimniecību, atbalstīt sabiedrisko līdzdarbību un līdzatbildību kopīgu mērķu realizācijā un attīstības plānošanā, nodrošinot gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju iesaisti līdzdalības budžeta plānošanā, kā arī aktīvāku iedzīvotāju iesaisti teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu izstrādē.

"Kustība "Par!""

13 no 24
punktiem

Saraksts sola attīstīt komunālo pakalpojumu klāstu, tajā skaitā pieeju centralizētai kanalizācijai un dzeramajam ūdenim, nodrošināt mūsdienīgu atkritumu šķirošanu visās novada apkaimēs un samazināt radītos atkritumus, siltināt daudzdzīvokļu namus un veicināt zaļās enerģijas izmantošanu, ierīkot viedo apgaismojumu, attīstīt gājēju un veloceliņus un velo infrastruktūru, popularizēt velo un zaļo tūrismu (tai skaitā putnu vērošanu), piedalīties pesticīdu lietošanas uzraudzībā, veikt pašvaldības teritorijā esošo videi un cilvēkiem bīstama piesārņojuma savākšanu, īstenot Zaļo publisko iepirkumu, attīstīt augstas pievienotās vērtības industriālās ražošanas teritorijas, kā arī nodrošināt vides izglītību visās skolās un pirmsskolās.

Jaunā konservatīvā partija

11 no 24
punktiem

Saraksts sola nodrošināt atkritumu šķirošanu un sabiedrības izglītošanu par to, organizēt lielgabarīta atkritumu regulāru savākšanu, izbūvēt kanalizācijas tīklus, veidot gājēju un veloceliņus no novada centriem uz ciematiem, veidot dabas parkus un meža takas sadarbībā ar “Rīgas mežiem”, atbalstīt bioloģiskās saimniecības, nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, veicināt zemnieku un bioloģisko saimniecību iespējas piedāvāt savu produkciju novada iedzīvotājiem un izglītības iestādēm, kā arī ieviest elektrotransportu novada iestādēm un “E-Deputātu” ar iespēju katram iedzīvotājam iesaistīties un paust savu viedokli.

"Latvijas Krievu savienība"

9 no 24
punktiem

Saraksts sola veicināt dažādu ekoloģisko programmu (tai skaitā “zaļās enerģētikas”, gruntsūdeņu attīrīšanas, ekoloģiski tīras pārtikas audzēšanas novada teritorijā) izstrādi un īstenošanu, sadarboties ar dažādām vides programmām (tai skaitā ar dažādiem “zaļās enerģētikas” projektiem), nodrošināt novadu ar gājēju celiņiem un veloceliņiem, veidot tiešsaistes platformu iedzīvotāju projektu iesniegšanai un apspriešanai, kā arī viedokļu iesniegšanai par novada attīstību un labiekārtošanu, kas tiks ņemti vērā novada domes lēmumu pieņemšanā.

"PROGRESĪVIE"

3 no 24
punktiem

Saraksts nav sniedzis detalizētas atbildes uz anketas jautājumiem, taču savā programmā sola rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, ieviest ērtu un izdevīgu iepakojuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu, organizēt ērtu, ātru un ekoloģisku pārvietošanos (tai skaitā sabiedriskā transporta sistēmu), kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada aktuālu un svarīgu jautājumu lemšanā, biežāk organizējot publiskās apspriešanas un nodrošinot iespējas izteikt priekšlikumus.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Alternative"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Latvijas attīstībai"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.