Zaļais barometrs


Zaļā Barometra mērķis ir uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem, rosināt diskusijas par dabas un vides problēmām politikas veidotāju vidū un panākt šo jautājumu iekļaušanu Latvijas politikas veidotāju un partiju dienaskārtībā. Tas ir Latvijā pirmais visaptverošais politisko partiju un politikas lēmumu vērtējums no vides perspektīvas, ko kopīgi īsteno vadošās vides un dabas organizācijas.

Projektu ”Zaļais barometrs” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta kopējais finansējums ir 104 799.77 EUR.

Projekta plānotās aktivitātes:

· Partiju analīze, vērtēšana un uzraudzība
Partiju programmu, politiķu izteikumu, partiju pozīciju un balsojumu analīze veidos pamatu politisko partiju “kartēšanai” pēc to zaļuma. Vērtējumu papildinās vides NVO sagatavotās zaļās rekomendācijas, kas katram vēlētājam ļaus veikt informētu un pamatotu partiju “zaļuma” vērtēšanu.

· "Zaļais Grils" – politisko diskusiju cikls
Projekta ietvaros organizēsim tematisku diskusiju ciklu, uz kuru aicināsim partiju pārstāvjus gan apspriest konkrētus aktuālos jautājumus, gan partiju solījumu izpildi. “Zaļā Grila” diskusijas veidosim dažādos formātos – gan iztaujājot atsevišķus politiķus, gan aicinot uz diskusiju vairākas partijas.

· Zaļie testi
Mēs vēlamies ne tikai izvērtēt politiķu solījumus, programmas un pieņemtos lēmumus, bet arī vērtēt viņu ikdienas rīcību, lai noteiktu, kāda ir politiķu izpratne par videi draudzīgu dzīvesveidu, vai politiķi, kas vārdos iestājas, piemēram, par klimata pārmaiņu samazināšanu, to atspoguļo arī savā dzīvesveidā. Tādā veidā mēs testēsim politiķu integritāti, izglītosim un mudināsim politiķus rādīt sabiedrībai paraugu ar savu dzīvesveidu, kā arī informēsim sabiedrību par zaļo dzīvesveidu un videi draudzīgiem paradumiem.

· Podkāsts “Zaļais Barometrs”
Veidosim podkāstu sērijas, lai apspriestu, skaidrotu un analizētu “Zaļā Barometra” rezultātus, aktuālās politiskās norises vides, klimata un dabas aizsardzības jautājumu kontekstā. Podkāstu tēmas būs saistītas ar vides, dabas un klimata jautājumiem.

· Sabiedriskās domas aptaujas
Projekta dalīborganizācijas ir vides organizācijas, kurām ir sava dienaskārtība un prioritātes, savukārt politiķiem ir sava dienaskārtība. Taču ko domā sabiedrība, vēlētāji? Lai to noskaidrotu, mēs veiksim sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju attieksmi pret vides, dabas un klimata jautājumiem un politiķu lomu tajos.
Dalībnieki

KontaktiNodibinājums "Latvijas Dabas fonds"
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Tālr.: 67830999
E - pasts: ldf@ldf.lv

Reģistrācijas nr. 40008019379
Norēķinu konta nr. LV51HABA000140J039356

Banka: Swedbank, fil. "Ķīpsala"
Bankas kods HABALV22.