Cēsu novads

Latvijas Zaļā partija

14 no 24
punktiem

Saraksts sola nodrošināt atkritumu šķirošanas laukumu pieejamību visā novada teritorijā, organizēt izglītojošus pasākumus sabiedrības vides apziņas veidošanai, atbalstīt uzņēmumus, kuru darbība ir saistīta ar vides daudzveidības saglabāšanu un zivju krājumu papildināšanu novada upēs un ezeros, kā arī ievērot Zaļā publiskā iepirkuma principus.

"Kustība "Par!"", "PROGRESĪVIE"

14 no 24
punktiem

Saraksts apņemas saglabāt dabas vērtības un saimniekot līdzsvaroti, izglītot sabiedrību par vides jautājumiem, atbalstīt dabai draudzīgākus un bioloģiskos lauksaimniekus, uzlabot notekūdeņu apsaimniekošanu, mazināt atkritumus un uzlabot atkritumu šķirošanu, ieviest bioloģisko atkritumu savākšanu. Saraksts apņemas atbalstīt bezatkritumu dzīvesveida ieviešanas projektus un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu pilsētvidē. Saraksts uzskata, ka vides un ilgtspējas kritēriji jāiekļauj kā būtiska iepirkumu un projektu vērtēšanas daļa.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

9 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektus, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, elektromobiļu uzlādes staciju tīkla paplašināšanu, kā arī apsaimniekot ezerus un upes, nepasliktinot to kvalitāti, un pilnveidot invazīvo augu sugu apkarošanas programmas. Saraksts uzskata, ka jaunajā Likumā par pašvaldībām sadaļā "pašvaldību autonomās funkcijas" jāiekļauj arī jautājumi par vides aizsardzību, bet novada administrācijā jāveido vides aizsardzības daļa.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

9 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par bioloģiskās lauksaimniecības vērtībām un pesticīdu samazināšanu lauksaimniecībā un teritorijas apsaimniekošanā, atkritumu samazināšanas, šķirošanas un pārstrādes veicināšanu, Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu visās novada izglītības iestādēs, kā arī ūdenstilpju izpētes, apsaimniekošanas plānu izstrādes, zivju resursu atjaunošanas un ūdenstilpju kontroles veikšanu visā novada teritorijā.

"Latvijas attīstībai"

7 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt pieslēgumu izbūvi centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, sekmēt videi draudzīgas un bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, veicināt atkritumu šķirošanu un sabiedrības izglītošanu vides jomā visā novadā, popularizēt videi draudzīgus pārvietošanās paradumus, kā arī nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tai skaitā ieviešot līdzdalības budžetu.

Jaunā konservatīvā partija

5 no 24
punktiem

Saraksts sola izveidot jaunus elektroauto uzlādes punktus, kā arī attīstīt un labiekārtot dabas takas, saglabājot apkārtējo vidi un ainavu.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

3 no 24
punktiem

Saraksts sola rūpēties par novada dabas daudzveidības un ainaviskās vides saglabāšanu, atbalstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmas izveidi visā novada teritorijā, kā arī panākt līdzatbildīgu normatīvu regulējumu ieviešanu ūdens tūrisma pakalpojuma sniedzējiem Gaujas izmantošanā.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

VIDZEMES PARTIJA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā Saskaņa

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.