Limbažu novads

VIDZEMES PARTIJA

15 no 24
punktiem

Saraksts iestājas par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kā arī sola veikt energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldības ēkām, sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecību, nodalīt saimnieciskās un lietusūdens kanalizāciju sistēmas atbilstoši vides prasībām, atbalstīt atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu, ierīkot auto un velo uzlādes punktus, atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību, organizēt bērnu un jauniešu iesaisti vides aizsardzības apmācībās, kā arī turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un organizēt sabiedriskās apspriešanas.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

12 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt videi draudzīgu saimniecisko darbību, ieviest nekustamā īpašuma nodokļu atlaides bioloģiskajiem lauksaimniekiem, veicināt Zaļo publisko iepirkumu, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju šķirot sadzīves atkritumus, nodrošināt notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu atbilstošu apsaimniekošanu, labiekārtot pludmales atbilstoši “Zilā karoga” prasībām, attīstīt velo un ūdens transportu, atbalstīt vides izglītību, kā arī stiprināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Saraksts sola novērtēt un pārskatīt novada dabas kapitāla apsaimniekošanu un izstrādāt stratēģiju tā ilgtspējīgai izmantošanai, veicināt aprites ekonomiku, izmantot energoresursu un alternatīvo enerģiju efektīvi, atbalstīt un veicināt klimatneitrālu un viedo risinājumu ieviešanu.

Jaunā konservatīvā partija

10 no 24
punktiem

Saraksts sola ietvert uzstādījumus par vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanu teritorijas plānojumā, rūpēties par alejām, izvērtēt koku ciršanu pilsētu teritorijā un atjaunot stādījumus, uzlabot un pilnveidot pašvaldībai piederošo ūdenstilpju apsaimniekošanu, izvērtēt nelikumīgo būvniecību ūdenstilpju tauvas joslā un panākt to atbrīvošanu, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēt jaunas kanalizācijas sistēmas un atbalstīt pieslēgšanos tām, veicināt atkritumu šķirošanu, siltināt ēkas un izmantot energoefektīvu ielu apgaismojumu, veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, kā arī nodrošināt mūsdienīgu saziņu ar iedzīvotājiem (tai skaitā uzklausot iedzīvotāju viedokļus).

Zaļo un Zemnieku savienība

10 no 24
punktiem

Saraksts sola rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un dabas daudzveidību, uzraudzīt un apsaimniekot aizsargājamos dabas objektus, upes, ezerus un piekrasti, atjaunot zivju resursus, nodrošināt Zilā karoga sertifikāta prasību ievērošanu, stādīt kokus, uzlabot centralizētās kanalizācijas sistēmas, nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsainiekošanu (tai skaitā atkritumu šķirošanu), paaugstināt ēku energoefektivitāti, ierīkot ekonomisku apgaismojumu, apkurē izmantot atjaunojamos energoresursus, piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides bioloģiskajiem lauksaimniekiem, veicināt Zaļo publisko iepirkumu, organizēt vides izglītojošus pasākumus, kā arī organizēt iedzīvotāju konsultatīvās padomes katrā pagastā, sabiedriskās aptaujas un tikšanās ar iedzīvotājiem.

Jaunā VIENOTĪBA

3 no 24
punktiem

Saraksts sola popularizēt projektus ēku siltināšanā, veicināt veloceliņu infrastruktūras izbūvi, kā arī nodrošināt iedzīvotāju pārstāvniecību nozīmīgu jautājumu lemšanā, atbalstot iedzīvotāju konsultatīvās padomes novada pagastos un pilsētās.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "KPV LV"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.