"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"

partijas_logo

Programmas vērtējums 1 punkts no 10

Pretrunīgi vērtējams

Lai gan pēdējo četru gadu laikā grūti pamanīt apvienības partiju rīcībā aktīvu vides interešu aizstāvību, programmā apvienība sola vides interešu respektējošu, zaļu ekonomiku, atjaunojamiem resursiem balstītu enerģētiku un vietējo resursu izmantošanu. Programmā gan nav iegūstama informācija, kas partijas izpratnē ir zaļa ekonomika.

Kaut arī apvienības sastāvā ir Zaļā partija un tās rindās ir atsevišķi ļoti pieredzējuši un vides jomā zinoši deputātu kandidāti, kas aktīvi iesaistījušies vides interešu aizstāvībā, tomēr līdzšinēji partija nav devusi ieguldījumu klimata, dabas, aprites ekonomikas un vides kvalitātes jomās, kādā līmenī šāda partija sniedz citviet Eiropā. Reizēm Zaļā partija Latvijā savā darbībā ir aizstāvējusi teju vairāk biznesa sektoru privātās intereses nevis vides kvalitātes vajadzības. Gan jāpiebilst, ka jau tālajā 2017. gadā Zaļās partijas pārstāvji pauda atbalstu dabas aizsardzības interesēm, kad pirmoreiz tika apturēti grozījumi koku ciršanas noteikumos, kas ļautu veikt intensīvāku koku ciršanu Baltijas jūras piekrastē, ka arī samazināt galvenās cirtes caurmēru.

Negatīvi vērtējams

Apvienību veido dažādas partijas. To pārstāvju redzējumi un izpratne klimata, dabas un vides kvalitātes jomās nereti ir diametrāli pretēji. Analizējot apvienības deputātu kandidātu līdzšinējo rīcību un retoriku, tomēr jāatzīst, ka apvienības kopējās prioritātēs, visticamāk, nebūs klimata un dabas jautājumi. 

Latvijas Reģionu apvienība aicina iesaldēt Eiropas Savienības Zaļā kursa atsevišķas stratēģijas, aicinot atļaut zemniekiem izmantot visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tostarp tās, kuras izņemtas no aprites Zaļā kursa vides mērķu sasniegšanai.

Latvijas Zaļā partija aicina iestāties par kūdras izmantošanu enerģētikā.