"PROGRESĪVIE"

partijas_logo

Programmas vērtējums 6 punkti no 10

Pozitīvi vērtējams

Lai arī Progresīvie nav pārstāvēti 13. Saeimā, taču uzsāktais Rīgas domē - pozitīvas pārmaiņas Rīgas mežu pārvaldībā, virzot to uz līdzsvarotāku mežu apsaimniekošanu, pilsētas pļavu attīstība, fosilo energoresursu izmantošanas mazināšana, aprites ekonomikas un mobilitates iniciatīvas – Progresīvos ļauj vērtēt kā partiju, kurā vides jautājumi ir prioritāri augstu.

Vienīgā no partijām, kura savā programmā sola aizsargāt bioloģisko daudzveidību un paplašināt dabas aizsardzības tīklu un kompensācijas, piesakot virzību uz videi draudzīgu lauksaimniecību un meža pārvaldību, divās nozarēs, kurām ir ļoti būtiska ietekme uz klimata un dabas daudzveidības stāvokli.

Gan līdzšinējā retorikā, gan partijas programmā sola ievērot Zaļo kursu.
Sola īpaši pievērsties energoefektivitātes veicināšanai, izveidojot energoefektivitātes aģentūru, kā arī attīstīt ilgtspējīgu mobilitāti. 

Pretrunīgi vērtējams

Būtu sagaidāms, ka partijā, izmantojot biedru kompetences klimata, dabas un vides jautājumos, programma būtu formulēta detalizētāk, neatstājot vietu pārpratumiem, piemēram, tieši kādus vietējos energoresursus izmantosim Latvijas energoneatkarībai.