Attīstībai/Par!

partijas_logo

Programmas vērtējums 4 punkti no 10

Pozitīvi vērtējams

Partija savā programmas ekonomikas sadaļā ietver ieguldījumu virzību klimata mērķu sasniegšanā, kā arī plāno vides nodokļu attīstību.
Līdzšinējā praksē partijas politiķi virzījuši Klimata likuma izstrādi, aizstāvējuši klimata un dabas atbildību iekļaušanu likumā “Par pašvaldībām”, sākotnēji ļoti lēnīgi, bet ar praktisku iznākumu virzījuši un atbalstījuši depozīta sistēmas ieviešanu.

Pretrunīgi vērtējams

Partijas vides programmas centrālais aspekts - mazāk atkritumu. Neskaidrs tikai paliek jautājums, par kuru aprites ekonomikas posmu partija domājusi, izvirzot mērķi samazināt atkritumus, un kā to plāno sasniegt.

Partijas rindās ir cilvēki ar dziļu izpratni un atbalstu vides jautājumiem, bet praktiskajā rīcībā nereti neizlaužas līdz partijas kopējai nostājai. 

Savā līdzšinējā darbībā un retorikā partija ir atbalstījusi atjaunīgo enerģijas resursu paātrināto ieviešanu, energoefektivitāti un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Arī savā programmā partija iestājas par visa veida zaļajiem atjaunīgajiem energoresursiem (vēja, saules enerģiju), zaļo ūdeņradi un klimatneitralitāti, vienlaikus gan paužot atbalstu arī koksnei kā atjaunojamajam energoresursam un pat atomelektrostacijas būvniecībai.
Programmā partija uzsver bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvu, taču plašāk dabas daudzveidība vai ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība nav nemaz minēta. 

Negatīvi vērtējams

Vilšanās partijas atbalstā dabas resursu atbildīgā un gudrā pārvaldībā; šeit partija darījusi maz vai pat pretēji ilgtspējas principiem. Partijas politiķu darbība, t.sk. pārraudzībā esošās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīcība, asociējas ar vēja enerģijas staciju būvniecības virzību, mazinot ietekmes uz vidi novērtējuma nozīmību, lēnīgums vēl atlikušo bioloģiski augstvērtīgo teritoriju aizsardzībā, šobrīd turpinoties to nociršanai un cita veida iznīcībai, neitralitāte koku ciršanas noteikumu pieņemšanas mirklī, virzot Latvijas mežus plantāciju virzienā, kā arī jautājumā par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā VARAM drīzāk nostājusies koksnes ieguves, nevis dabas aizsardzības un likuma pusē.