Jelgavas novads

Politiskā partija "KPV LV"

14 no 24
punktiem

Saraksts sola atbalstīt mazo bioloģisko saimniecību veidošanos, uzlabot velo infrastruktūru, pastiprināti kontrolēt videi bīstamus objektus, risināt ūdenstilpju aizaugšanas problēmu, rūpēties par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanas pieejamību, informēt un konsultēt par iespējām mājokļu renovēšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī iesaistīt nevalstiskās organizācijas un novada iedzīvotājus domes lēmumu pieņemšanā.

"Latvijas attīstībai"

14 no 24
punktiem

Saraksts sola veicināt atritumu šķirošanu, pārstrādi un reformēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai iedzīvotāji varētu šķirot visa veida atkritumus, tai skaitā bioloģiski noārdāmos. Sola atbalstīt daudzdzīvokļu māju īpašniekus ēku energoefektivitātes uzlabošanā, iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Saraksts uzskata, ka Jelgavas novadam ir jātiecas kļūt par klimatneitrālu novadu, jāpastiprinās aktivitātēm dabas saglabāšanā un ilgspējīgā apsaimniekošanā un jāveicina pesticīdu lietošanas samazināšana, kā arī Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai pašvaldības darbā ir jākļūst par prioritāti.

Jaunā konservatīvā partija

12 no 24
punktiem

Saraksts sola veidot vides ilgtspējas programmu un uzturēt dabas vērtības, organizēt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu, īpaši atbalstot atkritumu šķirošanu un pārstrādi, izbūvēt centralizēto kanalizācijas sistēmu un atbalstīt privātmāju pieslēgšanos tai, aktivizēt mājokļu siltināšanas programmu, atbalstīt bioloģiski sertificētos lauksaimniekus, nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

10 no 24
punktiem

Saraksts sola veikt pasākumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, atbalstīt “zaļo” industriālo parku attīstību, klimatneitrālu ekonomiku un atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas, veicināt atkritumu šķirošanu, izveidot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, turpināt mazo upju tīrīšanas un straujteču atjaunošanas pasākumus, zivju resursu atjaunošanu Lielupē un ūdenstilpju kontroli, latvāņu iznīcināšanu, muižu parku sakopšanu un uzturēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada politikas veidošanā.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

5 no 24
punktiem

Saraksts sola modernizēt kanalizācijas sistēmas, nepieļaut darbības, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību vai samazināt ekoloģisko stabilitāti, kā arī atbalsta otrreizējo izejvielu izmantošanu un veicinās sabiedrības iesaisti būtisku pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Jaunā VIENOTĪBA

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.

Latvijas Zaļā partija

0 no 24
punktiem

Saraksts uz Zaļā barometra anketas jautājumiem atbildes nesniedza.