“Zaļais barometrs” novērtējis Eiropas Parlamenta kandidātu piedāvājumu un sniegumu klimata, dabas un vides politikā

Latvijas vides organizāciju iniciatīva “Zaļais barometrs” ir veikusi politisko partiju un ilgtspējas pozīcijas izvērtējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Lielākā daļa no Latvijas politiskajām partijām ievēlēšanās gadījumā nesniegs būtisku ieguldījumu vides ilgtspējas politikas stiprināšanā Eiropas Savienības līmenī, proti, nav sagaidāms, ka šīs partijas rūpēsies par klimata pārmaiņu ierobežošanu, dabas daudzveidības saglabāšanu un vides piesārņojuma mazināšanu. Augstāko punktu skaitu šajā izvērtējumā saņēmuši Progresīvie un Latvijas attīstībai. 

“Zaļais barometrs” skalā no nulles līdz desmit vērtēja deviņas politiskās partijas, kurām saskaņā ar pavasara mēnešu sabiedriskās domas aptaujām ir visreālākās iespējas iekļūt Eiropas Parlamentā – Nacionālo apvienību (NA), Saskaņu, Jauno vienotību (JV), Progresīvos, Latvija Pirmajā vietā (LPV), Stabilitātei, Latvijas Attīstībai (LA), Apvienoto sarakstu (AS) un Zaļo zemnieku savienību (ZZS).

Kopīgie izvērtējuma rezultāti iezīmē trīs galvenos secinājumus:

Pirmkārt, sagaidāms, ka lielākā daļa no Latvijas ievēlētajām politiskajām partijām nesniegs būtisku ieguldījumu vides ilgtspējas politikas stiprināšanā Eiropas Savienības līmenī. Lielākajai daļai partiju vērtējums vides ilgtspējas jomā ir vidēji divi punkti no 10 – to programmās ir maz apņemšanos attīstīt klimata, dabas un vides politiku Eiropas Savienības līmenī, kā arī liela daļa no partijām strādās centriski-konservatīvo partiju grupās, kuras ir skeptiski noskaņotas pret vides ilgtspējas jautājumiem.

Otrkārt, Latvijas iedzīvotājam ar mēreni konservatīvām vērtībām nav izvēles iespēju – nav iespējams atrast sev atbilstošu partiju, kura stingri iestājas par vides ilgtspēju – ZZS, AS un JV novērtētas ar diviem punktiem no 10. Ņemot vērā, ka vismaz divas no šīm partijām ievēlēšanas gadījumā strādās Eiropas Tautas partiju grupā, kurai ir izteikta balsošanas disciplīna un kura ir skeptiski noskaņota vides ilgtspējas jautājumos, sagaidāms, ka tāds būs arī ievēlēto Latvijas deputātu sniegums. Jo grūtāk videi draudzīgu partiju izvēlēties vēlētājam ar izteikti konservatīvām vērtībām – NA un LPV atbalstītājam.

Treškārt, ir tikai divas partijas, kuras, sagaidāms, iestāsies par ilgtspējīgas politikas tālāku attīstību Eiropas Parlamentā – Progresīvie (7 punkti) un Latvijas attīstībai (4 punkti). Progresīvie kā Eiropas Zaļās partijas biedri būs visaktīvākie klimata, dabas un vides politikas virzītāji Eiropas Parlamentā. Latvijas Attīstībai kā Renew Europe partiju grupas biedri, sagaidāms, arī sniegs mēreni pozitīvu atbalstu vides ilgtspējas jautājumos.

Partijas tika vērtētas pēc to snieguma pašreizējā Eiropas Parlamenta sasaukumā, kā arī pēc to priekšvēlēšanu programmām. Pirmkārt, vides organizāciju eksperti vērtēšanā izmantoja datus par Eiropas Parlamenta deputātu balsojumiem 30 svarīgākajos lēmumos, kas skar klimatneitralitāti un pāreju uz atjaunīgajiem enerģijas resursiem, dabas aizsardzību un vides piesārņojumu. Šādu izvērstu datubāzi ir sagatavojušas lielākās Eiropas vides organizācijas [1]. Partijām, kuras nav pārstāvētas šajā sasaukumā, tika ņemts vērā vidējais balsojums partiju grupai, kurai partija deklarējusi savu piederību. Gadījumos, kad partija vēl nav deklarējusi savu piederību kādai partiju grupai, tika ņemts vērā vidējais balsojums partiju grupās, kurām, pēc vides organizāciju ekspertu vērtējuma, partija sagaidāmi pievienosies, vadoties pēc tās ideoloģiskā profila. Otrkārt, politiskās partijas tika vērtētas arī pēc “Zaļā barometra” 2024. gada martā publicētā manifesta [2]. Vides organizāciju eksperti vērtēja, cik lielā mērā partiju programmās ir pozitīvas atsauces uz klimatneitralitāti, pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem, energoefektivitātes uzlabošanu, aprites ekonomiku, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu. Balstoties uz minētajiem kritērijiem, “Zaļais Barometrs” vērtēja katru partiju skalā no nulles līdz desmit.

Turpmākās divas nedēļas “Zaļais barometrs” organizāciju sociālajos kontos katru dienu tiks publicēts vienas partijas kodolīgs vides politiku raksturojošs kopsavilkums un konspektīvs vērtējums, kas ir paskaidro partijas iegūto vērtējumu. 

Iniciatīva “Zaļais barometrs” apvieno Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Pasaules Dabas Fondu, biedrību “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju. “Zaļā barometra” ES vēlēšanu izvērtējums veikts ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks 2024. gada 8. jūnijā.


[1] Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau), WWF Eiropas Birojs (WWF European Policy Office), BirdLife Eiropa (Birldlife – Europe), Klimata rīcības tīkls (Climate Action Network) un Transports un vide (Transportation and Environment). Balsojuma dati pieejami šeit: https://caneurope.org/eu-parliament-scoreboard-protectors-procrastinators-prehistoric-thinkers/

[2]  https://www.zalais-barometrs.lv/lv/zinas/133