Kas noticis dabas, vides un klimata politikā martā un aprīlī?

•    Eiropas Savienības neformālā vides ministru sanāksme: dabas daudzveidības veicināšana un aprites ekonomika ir nozīmīgi aspekti klimatneitralitātes sasniegšanā.
•    Eiropas Komisija ierosina Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas priekšlikumu.

•    Eiropas Komisija nāk klajā ar Zaļā kursa Industriālo plānu.

Eiropas Savienības neformālā vides ministru sanāksme: dabas daudzveidības veicināšana un aprites ekonomika ir nozīmīgi aspekti klimatneitralitātes sasniegšanā.

2023.gada 18–19. aprīlī Stokholmā norisinājās Eiropas Savienības neformālā vides ministru sanāksme. Sanāksmē bija plānotas diskusijas par Zaļo kursu ES vides un klimata politikā, lai stiprinātu dialogu ar privāto sektoru un veicinātu Eiropas konkurētspēju. 

Diskusijā ministri pārrunāja Eiropas Zaļā kursa virzību un veicinošos stimulus ES izaugsmes stratēģijas ieciešanai. Tāpat diskusiju laikā ministri diskutēja par iespējām sekmēt uzņēmējdarbības attīstību tā, lai palīdzētu apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumus un to veicinātu. Piemēram, iekļaujot dabas vērtību novērtējumu ražošanas, tirdzniecības un patēriņa ķēdēs, nacionālā un uzņēmējdarbības dabas kapitāla uzskaitē un investīcijās. Tika pārrunāti arī veicinošie pasākumi rūpniecībā, lai palielinātu materiālu efektivitāti, apritīgumu, tādējādi noturot resursus pēc iespējas ilgāk ekonomiskajā apritē. Sarunās tika prezentēts arī Eiropas Komisijas priekšlikums regulai par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, kas izvirza prasības attiecībā uz materiālu efektivitāti, apritīgumu, noturību un materiālu saturu iepakojumam, izstrādājot tā dizainu. Priekšlikums paredz novērst šķēršļus iepakojuma apritīgumam, lai līdz 2030. gadam ekonomiski dzīvotspējīgā veidā panāktu, ka viss ES tirgū esošais iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams. Būtiski, ka paredzētie ierobežojumi un prasības attiecas uz plastmasu saturošu iepakojumu, lai pēc iespējas samazinātu plastmasas atkritumu, it īpaši nepārstrādājamas plastmasas atkritumu apjomus. 

Eiropas Komisija ierosina Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas priekšlikumu.

Šī gada 30.martā Eiropas Komisija nāca klajā ar Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas priekšlikumu, kurš paredz uzlabot produktu ilgtspējību, nodrošināt piekļuvi informācijai par produktu ilgtspēju un stimulēt ilgtspējīgāku produktu nokļūšanu tirgū. 

Eiropas Komisijas nāk klajā ar Zaļā kursa Industriālo plānu. 

Šī gada 1.februārī Eiropas Komisija nāca klajā ar Zaļā kursa Industriālo plānu. Tā mērķis ir uzlabot Eiropas klimatneitralitātes industrijas konkurētspēju un atbalstīt ātru pāreju uz klimatneitralitāti. Šī jaunā iniciatīva ietver Neto nulles emisiju aktu (mērķis - veicināt tīru tehnoloģiju ražošanu ES un nodrošināt, ka ES ir pienācīgi aprīkota pārejai uz tīru enerģiju) un Kritisko izejvielu aktu (mērķis - nodrošināt ES piekļuvi drošām, daudzveidīgām, cenas ziņā pieejamām un ilgtspējīgām kritiski svarīgo izejvielu piegādēm, kā arī uzlabot ES spēju pārraudzīt un mazināt pārrāvumu riskus, un vairot aprites ekonomiku un ilgtspēju).