#2 saruna "Zaļais dzīvesveids un mīti par to"

Sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru piedāvājam četru sarunu sēriju par aktuāliem vides un ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem, kas norisinājās izstādē “Dekoloniālās ekoloģijas” Rīgas Mākslas telpā.

Otrās sarunas “Zaļais dzīvesveids un mīti par to” dalībnieki: mākslinieki RASA UN RAITIS ŠMITI, Zero Waste Latvija komunikācijas vadītāja MAIJA KRASTIŅA un vides inženierzinātnes doktore, Ekodizaina kompetences centra vadītāja JANA SIMANOVSKA, moderatore – LIENE BRIZGA-KALNIŅA, Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja. 

Zaļais dzīvesveids – tas ir dzīvesveids, kuram ir pēc iespējas mazāka ietekme uz dabas resursiem un dzīvotnēm pasaulē. Tā ir apzināta izvēle dzīvot tā, lai mūsu ikdienas paradumi būtu ilgtspējīgi, un mēs radītu pēc iespējas mazāku slogu dabai. Sabiedrībai gan pasaulē, gan Latvijā, kļūstot aizvien ieinteresētākai zaļā dzīvesveida ieviešanā, mēs saskaramies ar diviem būtiskākajiem izaicinājumiem. Pirmkārt, vai mums ir pietiekamas zināšanas par to, lai ikdienā izdarītu “zaļākas izvēles”? Vai braukt iepirkties uz attālu beziepakojuma veikalu ir labāk nekā iepirkties piemājas veikalā, uz kuru var aiziet ar kājām? Vai auduma iepirkuma maiss ir labāka izvēle, ja to lieto “tikai” gadu? Otrkārt, mēs aizvien vairāk saskaramies ar zaļmaldināšanu. Mums visapkārt ir daudz “dabai draudzīgu preču un pakalpojumu”, bet kā zināt, ka uzņēmums patiešām ir ieguldījis ilgtspējīgos ražošanas risinājumos, ne tikai attīstījis veiksmīgu zaļo mārketingu?

Mums kā indivīdiem nebūtu jāuzņemas viss atbildības slogs. Zaļā dzīvesveida principiem jābūt ietvertiem visās valsts politikas nozarēs. Tas ir arī viens no Eiropas Zaļā kursa pīlāriem – aprites ekonomika, kura paredz, ka ikvienas politikas izstrādē tiek ņemtas vērā vides prasības un atbalstīti tikai tādi risinājumi, kas ir pēc iespējas mazkaitīgāki dabai.

Izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas” publiskā programma veltīta pieejamības un sociālās iekļaušanas, kā arī ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem. Tā ietver gan nodarbības un radošās darbnīcas ar māksliniekiem un vides pieejamības ekspertiem, gan diskusijas ar dažādu vides nozaru un dabas aizsardzības speciālistiem par cilvēka un dabas attiecībām.

Programma tiek īstenota projekta “Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām” ietvaros, ko atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

Tā kā sarunas tēmas ir radniecīgs "Zaļā barometra" podkāstu tēmām par vides, dabas un klimata jautājumiem, tā organizēta sadarbībā ar projekta "Zaļais barometrs" vadošo partneri - Latvijas Dabas fondu un lai veicinātu satura pieejamību plašākai auditorijai, saruna iekļauta "Zaļā barometra" podkāsta platformā.